Hà Nội:

Không để lợi dụng điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa gia hạn các dự án chậm triển khai

 22:21 | Thứ sáu, 30/12/2022  0
Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa thông tin về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Công khai, minh bạch thông tin đối với các dự án chậm tiến độ

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm triển khai, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để xử lý kiên quyết đối với các trường hợp chây ỳ, chủ đầu tư không có năng lực.

UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện rà soát, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành và kết luận đối với từng dự án. Trong quá trình thực hiện tiếp tục chủ động, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư nhằm khắc phục vi phạm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai (đặc biệt là các chính sách thay đổi sau khi có Luật Đất đai năm 2013); yêu cầu chủ đầu tư chủ động báo cáo, đánh giá giám sát dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

Ảnh minh họa.

Đồng thời làm rõ lý do, nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và có phương án xử lý phù hợp; tạo điều kiện cho chủ đầu tư có phương án, thời gian khắc phục khả thi góp phần ngăn chặn các vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, thúc đẩy chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng công trình.

UBND Thành phố cũng chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công khai, minh bạch thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; các dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật để tạo sự đồng thuận, giám sát của nhân dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng điều chỉnh quy hoạch

Tính đến hết năm 2022, với 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án loại khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND Thành phố; 59 dự án chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định.

Có 3 dự án: Tòa án nhân dân, cơ quan điều tra, thanh tra đang thụ lý, xử lý theo quy định; 31 dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư đang kiểm tra và đề xuất xử lý tiếp; 19 dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thanh tra để thiết lập hồ sơ làm cơ sở xem xét chấm dứt dự án theo quy định.

Với 404 Dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, có 109 dự án với tổng diện tích 326 ha đất: Chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các vi phạm, đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai; 44 Dự án với tổng diện tích 2.607 ha đất: UBND Thành phố xem xét thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án.

Trong 85 dự án với tổng diện tích 132 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng: UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng..

Năm 2023, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND Thành phố, UBND Thành phố quyết tâm thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý từng bước, dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, ban hành Kế hoạch, khung tiêu chí xử lý đối với các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong tháng 12/2022, tổ chức thực hiện dứt điểm xong trước ngày 31/5/2023, định kỳ báo cáo hàng tháng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi, đôn đốc đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng đã được UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xử lý đối với từng trường hợp.

UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng đúng theo tiến độ được phê duyệt.

Đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh, tạo nguồn thu từ đất; phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật.

“Có quan điểm rõ ràng đối với từng nhóm dự án, nhất là các dự án không đảm bảo về pháp lý. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc điều chỉnh quy họạch, điểu chỉnh chủ trương đầu tư để hợp thức hóa việc gia hạn các dự án chậm triển khai”, UBND Thành phố yêu cầu.

Đối với các dự án chậm triển khai đã thanh tra, kiểm tra kết luận, UBND Thành phố đã chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư được duyệt hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chây ì, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết xử lý, lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật...

H.L

Nguồn laodongthudo.vn
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.