Tổng kiểm kê tài sản công từ ngày 1.1.2025

 22:12 | Thứ bảy, 02/03/2024  0
Từ 0h ngày 1.1.2025, sẽ bắt đầu việc tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Dự kiến ngày 31.3.2025 hoàn thành và ngày 1.7.2025 tổng hợp xong kết quả, xây dựng báo cáo tổng hợp.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Phạm vi tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị như: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (gồm cả quyền sử dụng đất xây dựng trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp); xe ô tô; tài sản cố định đặc thù; tài sản cố định khác.

Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (không bao gồm tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, nguyên vật liệu), gồm: Hạ tầng giao thông; hạ tầng cấp nước sạch; hạ tầng thủy lợi; chợ; cụm công nghiệp, khu công nghiệp; khu kinh tế; khu công nghệ cao; khu công nghệ thông tin tập trung; đê điều; cảng cá; không gian xây dựng ngầm đô thị...

Phạm vi tổng kiểm kê là tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, gồm: hạ tầng giao thông; hạ tầng cấp nước sạch; cụm công nghiệp, khu công nghiệp..

Đối tượng kiểm kê gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định về hội đang quản lý, sử dụng tài sản công.

Với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, đối tượng kiểm kê gồm: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác đang quản lý tài sản.

Nguyên tắc kiểm kê được nêu rõ, tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do các đối tượng thực hiện kiểm kê nêu trên đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý đều phải thực hiện kiểm kê, trừ các tài sản như: Tài sản mà tại thời điểm kiểm kê đang trong quá trình đầu tư xây dựng, mua sắm, chưa hoàn thành đưa vào sử dụng; tài sản hình thành sau thời điểm kiểm kê.

Tài sản đang được sử dụng để tham gia vào các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; tài sản đang trong thời gian sử dụng để liên doanh, liên kết theo hình thức thành lập pháp nhân mới (trừ trường hợp pháp nhân mới là đơn vị sự nghiệp).

Tài sản đã giao cho doanh nghiệp quản lý và tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trường hợp tài sản là một hệ thống, trong đó có một phần đã giao cho doanh nghiệp quản lý và tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà không tách riêng được phần này thì thực hiện kiểm kê đối với cả hệ thống…

Mục tiêu của đề án nhằm nắm được thực trạng của tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý về các mặt số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng... làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc này cũng nhằm phục vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về tiến độ, đến ngày 31.12.2024 hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Ngày 1.1.2025 các cơ quan bắt đầu tổng kiểm kê; ngày 31.3.2025 hoàn thành và ngày 1.7.2025 tổng hợp xong kết quả, xây dựng báo cáo tổng hợp về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước.

P.Ngân

 

Nguồn laodongthudo.vn
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.