Tọa đàm mùa Xuân 2024: Chấn hưng văn hóa bắt đầu từ đâu?

Thúc đẩy văn hóa không phải là quá trình áp đặt từ trên xuống

 09:22 | Thứ hai, 04/03/2024  0
Thay đổi văn hóa không phải lúc nào cũng tiêu cực và một số khía cạnh của văn hóa có thể thích ứng và phát triển, trong khi những khía cạnh khác sẽ phai nhạt.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng.

Văn hóa đang xuống cấp là một nhận định tương đối chủ quan. Muốn có được một nhận định chính xác, trước hết chúng ta cần thống nhất với nhau văn hóa là gì và thế nào là biểu hiện của sự xuống cấp về văn hóa. 

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa, phụ thuộc bối cảnh và đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, dưới đây có lẽ là định nghĩa phổ biến nhất: “Văn hóa là lối sống của một cộng đồng người cụ thể”. Đây là một định nghĩa rộng bao gồm các phong tục, truyền thống, niềm tin, giá trị, nghệ thuật, âm nhạc, ngôn ngữ và chuẩn mực xã hội đặc trưng cho một cộng đồng cụ thể. Nó nắm bắt những mô hình hành vi và sự hiểu biết chung định hình cuộc sống hàng ngày của các thành viên. 

Với định nghĩa trên, thì xuống cấp văn hóa sẽ được biểu hiện, thứ nhất: mất truyền thống. Các nghi lễ, nghi thức và lễ hội truyền thống giảm bớt sự phổ biến và lượng người tham dự. Các thế hệ trẻ có thể không học hoặc coi trọng những thực hành này. Các hoạt động truyền thống được thương mại hóa hoặc khai thác du lịch, làm phai nhạt ý nghĩa và giá trị ban đầu. Các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho nghề thủ công, âm nhạc hoặc kể chuyện truyền thống dần biến mất.

Biểu hiện thứ hai: đồng nhất hóa và mất đa dạng. Ảnh hưởng của một nền văn hóa thống trị hoặc xu hướng toàn cầu lấn át các phong tục và cách thể hiện địa phương độc đáo. Truyền thống và thực hành trở nên thống nhất trên các khu vực, xóa bỏ các biến thể và sự thích ứng địa phương. Ngôn ngữ thống trị thay thế ngôn ngữ địa phương, dẫn đến mất đi những quan điểm và hệ thống kiến thức độc đáo.

Thứ ba: yếu kém gắn kết xã hội. Tức các giá trị truyền thống về cộng đồng và hạnh phúc tập thể suy giảm, thay vào đó là sự tập trung vào lợi ích cá nhân và quyền tự chủ. Sự tôn trọng người lớn tuổi, nhân vật quyền uy truyền thống và hệ thống phân cấp xã hội giảm sút, dẫn đến bất hòa và xung đột gia tăng. Cảm giác thuộc về và bản sắc chung trong nhóm văn hóa suy yếu, dẫn đến xa lánh và chia rẽ.

bốn là suy thoái môi trường. Các thực hành và kiến thức sinh thái truyền thống xung quanh quản lý tài nguyên phai nhạt, dẫn đến các hoạt động không bền vững và thiệt hại môi trường. Thay đổi trong sử dụng đất và phát triển phá vỡ cách sống truyền thống và kết nối với đất tổ tiên. Tài nguyên thiên nhiên gắn liền với các hoạt động văn hóa bị khai thác quá mức cho mục đích thương mại, làm suy yếu ý nghĩa văn hóa của chúng.

Từ những biểu hiện như trên, chúng ta thấy ở chỗ này, chỗ kia, trong lĩnh vực này, lĩnh vực kia có những biểu hiệu của sự xuống cấp về văn hóa. Nhưng nhận xét chung là văn hóa xuống cấp chưa hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, thay đổi văn hóa không phải lúc nào cũng tiêu cực, và một số khía cạnh của văn hóa có thể thích ứng và phát triển trong khi những khía cạnh khác sẽ phai nhạt.

Có một loạt nguyên nhân từ bên ngoài lẫn bên trong dẫn đến sự xuống cấp về văn hóa. Và hiện đại hóa, đô thị hóa và những tiến bộ công nghệ có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong cấu trúc xã hội, giá trị và cách sống. Trong khi một số nền văn hóa thích nghi và hội nhập những thay đổi này, những nền văn hóa khác có thể gặp khó khăn trong việc đối phó với quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mất đi bản sắc văn hóa độc đáo của mình.

Các tình nguyện viên của quán cơm xã hội Nụ Cười 6 chuẩn bị những bữa cơm cho người nghèo giữa những ngày TP.HCM giãn cách toàn thành phố, tháng 7.2021. Ảnh: NVCC


Do vậy, tôi cho rằng tập trung vào các nguyên nhân nêu trên để đề ra các giải pháp chính sách nhằm chấn hưng văn hóa sẽ hữu ích hơn là đổ lỗi cho cơ chế thị trường chung chung. Chấn hưng văn hóa nên bắt đầu vào bốn việc:

Một, tập trung vào các sáng kiến cơ sở. Cách tiếp cận dựa vào cộng đồng là trao quyền cho các cộng đồng địa phương xác định các giá trị văn hóa, nhu cầu và nguyện vọng của họ. Hỗ trợ các sáng kiến do các nhà thực hành văn hóa, nghệ sĩ và lãnh đạo cộng đồng dẫn đầu. Đối thoại liên thế hệ nhằm khuyến khích giao tiếp và trao đổi kiến thức giữa các thế hệ khác nhau. Truyền lại các kỹ năng và thực hành truyền thống thông qua các chương trình hướng dẫn và học nghề. Tôn vinh sự đa dạng bằng cách trân trọng sự phong phú của những tiếng nói và góc nhìn khác nhau trong bối cảnh văn hóa. Khuyến khích sự tham gia bao gồm và tránh đồng nhất hóa.

Bằng cách tôn vinh sự đa dạng, khuyến khích sự sáng tạo và thúc đẩy các thực hành bền vững, chúng ta có thể góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của các nền văn hóa phong phú và sôi động cho các thế hệ tương lai.

Hai, nuôi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới, bằng cách cung cấp không gian cho thử nghiệm. Tạo nền tảng cho các nghệ sĩ, nhạc sĩ và những người sáng tạo khác khám phá những hình thức biểu đạt mới trong khuôn khổ văn hóa. Chấp nhận sự thích nghi và phát triển bởi văn hóa không tĩnh tại. Cho phép các truyền thống phát triển và thích nghi với thực tế đương đại trong khi vẫn giữ được các giá trị cốt lõi. Trao đổi xuyên văn hóa, đối thoại và cơ hội học hỏi giữa các nền văn hóa khác nhau, thúc đẩy sự hiểu biết và cảm hứng lẫn nhau.

Ba, đầu tư vào cơ sở hạ tầng văn hóa và giáo dục. Hỗ trợ các tổ chức văn hóa như bảo tàng, thư viện, kho lưu trữ và không gian biểu diễn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa. Giáo dục văn hóa trong trường học kết hợp kiến thức và sự đánh giá văn hóa vào giáo dục chính thức ở tất cả các cấp học. Học tập dựa vào cộng đồng như khuyến khích các cơ hội học tập không chính thức thông qua hội thảo, lễ hội và các sự kiện cộng đồng khác.

Bốn, thúc đẩy các thực hành bền vững. Gắn kết văn hóa và môi trường thông qua nhận biết sự kết nối giữa các hoạt động văn hóa và môi trường tự nhiên. Khuyến khích sử dụng tài nguyên bền vững và bảo vệ cảnh quan văn hóa. Trao quyền kinh tế bằng cách hỗ trợ các sáng kiến đảm bảo các nhà thực hành văn hóa và nghệ sĩ có sinh kế bền vững và công bằng. Tận dụng công nghệ để bảo tồn, tiếp cận và giáo dục văn hóa, đồng thời lưu ý những hạn chế tiềm tàng của nó.

Một góc nhỏ ngay trước con hẻm 549 Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM), chàng trai sửa giày Nguyễn Bá Cường vẫn ngày ngày nhận làm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh tư liệu minh họa. Nguồn: Báo Tiền Phong.


Cần ghi nhớ, phát triển văn hóa không phải là một quá trình áp đặt từ trên xuống. Nó phát triển mạnh mẽ khi các cộng đồng có cơ hội và nguồn lực để định hình cảnh quan văn hóa của riêng họ. Bằng cách tôn vinh sự đa dạng, khuyến khích sự sáng tạo và thúc đẩy các thực hành bền vững, chúng ta có thể góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của các nền văn hóa phong phú và sôi động cho các thế hệ tương lai.

Về chương trình chấn hưng văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi nghĩ cần có một cách tiếp cận toàn diện và cần thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng mới có thể thành công.

Chúng ta cần nhớ rằng, các thiết chế văn hóa có mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau. Cả lĩnh vực chính thức và phi chính thức liên tục tương tác với các chính sách ảnh hưởng đến văn hóa. Vấn đề là phải tạo điều kiện cho tất cả các thiết chế này có thể vận hành hiệu quả.

Cuối cùng, tự do tư tưởng và tự do học thuật giữ vai trò động lực phát triển văn hóa tinh thần xã hội và Nhà nước cần phải đầu tư nhà văn hóa, bảo tàng, nhà hát... vì cả hai đều quan trọng. Và điều này hoàn toàn không loại trừ điều kia!

TS. Nguyễn Sĩ Dũng (Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.