Chuyên đề 'Đô thị đặc thù - Tiến biển bằng đô thị':

Nhận diện đô thị có biển ở Việt Nam

 11:29 | Thứ hai, 19/10/2020  0
Thống kê đến ngày 31.7.2020, Việt Nam có 839 đô thị. Trong số 187 đô thị từ cấp IV trở lên, có 41 đô thị có biển (chiếm 21,9%), trong đó 1 đô thị đặc biệt, 6 đô thị loại I (hai trực thuộc TW), 11 đô thị loại II, 9 đô thị loại III và 14 đô thị loại IV. Tuy nhiên, không phải đô thị biển nào trong số này cũng là đô thị du lịch biển bởi chưa hội đủ những tiêu chí quan trọng.

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.