Nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua khiến hồ Thiên Tượng (thị xã Hồng Lĩnh) cạn khô, hơn 12.000 hộ dân được cấp nước phụ thuộc hồ chứa này đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.
Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Cầu dự kiến dài hơn khoảng 2,1km, rộng 28m với 6 làn xe và 2 lề bộ hành....

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.