Lấy ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội

 17:26 | Thứ sáu, 10/11/2023  0
Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2045, tầm nhìn đến 2065.

Theo Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Lưu Quang Huy, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch chung 2011) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26.7.2011, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Viện Quy hoạch Xây dựng tổ chức triển khai lập báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung năm 2011 và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội.

Định hướng phát triển không gian trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

UBND thành phố Hà Nội đã trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 16.6.2023, đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác triển khai lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sau một thời gian triển khai, hiện bản thuyết minh đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đẫ được Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đăng tải để lấy ý kiến với các nội dung chính về định vị, tầm nhìn, định hướng quy hoạch; tổng quan hiện trạng và đánh giá thực hiện Quy hoạch chung 2011, cùng các dự báo phát triển; định hướng phát triển không gian; định hướng quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ môi trường; thiết kế đô thị; thực hiện quy hoạch và chương trình, dự án ưu tiên. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6.11.2023 đến ngày 5.12.2023.

Anh Tuấn

Nguồn laodongthudo.vn
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.