14:11 | Thứ năm, 14/12/2017
Bây giờ lệ nó lại cũng hay bày đặt ứa ứa mỗi khi nhớ đến cái câu “Tận nhân lực, tri thiên mệnh”; đúng là có những lúc chỉ biết ngửa mặt nhìn trời! 
Tiến sĩ ăn
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.