Khánh Hòa từ chối cung cấp cho dân giá đất đã cho Hoàn Cầu thuê tại sông Lô

 20:43 | Thứ hai, 20/04/2020  0
Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo “từ chối cung cấp thông tin” cho người dân về quyết định giá đất cho Công ty TNHH thương mại, xây dựng Hoàn Cầu thuê làm dự án kinh doanh Khu du lịch và giải trí sông Lô, tại thành phố Nha Trang mà người dân bị thu hồi đất đã yêu cầu cung cấp theo Luật tiếp cận thông tin.

Khu vực tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất của dân để cho Công ty TNHH Hoàn Cầu  thuê làm dự án tại sông Lô, TP Nha Trang nay đã chuyển thành sân golf và villa Diamond Bay. Ảnh: Phan Sông Ngân

Đại diện nhiều hộ dân ở sông Lô, xã Phước Đồng (thành phố Nha Trang) bị tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất để giao cho Công ty TNHH thương mại, xây dựng Hoàn Cầu (gọi tắt là công ty Hoàn Cầu) làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô vào năm 2001 vừa nhận được văn bản ngày 17.4.2020 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa "thông báo từ chối cung cấp thông tin".

Trước đó, ông Nguyễn Văn Bình đại diện các hộ dân kể trên ở sông Lô đã gởi đơn đến Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cùng phiếu yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin, đề nghị cung cấp cho người dân bị thu hồi đất các văn bản liên quan đến việc cho Công ty Hoàn Cầu thuê đất làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Cụ thể, hai văn bản mà người dân yêu cầu cung cấp theo Luật tiếp cận thông tin là Quyết định về giá tiền cho thuê đất đối với dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành (số 3843/QĐ-UB ngày 02.11.2001).

Văn bản thứ hai là tờ trình, vào cùng ngày ban hành quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu trên, của liên Sở Địa chính – Tài chính vật giá tỉnh Khánh Hòa về giá tiền cho Công ty Hoàn Cầu thuê đất làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (số 1985/LS-ĐC-TCVG ngày 2.11.2001).

Khu vực đất thu hồi của dân giao cho Công ty TNHH Hoàn Cầu làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, TP Nha Trang nay đã được tỉnh Khánh Hòa cho chuyển đổi thành “đất ở không hình thành đơn vị ở” làm Condotel và resort Diamond Bay. Ảnh: Phan Sông Ngân

Sau đúng ba tháng nhận phiếu yêu cầu cung cấp hai văn bản hành chính đã nêu cho dân theo Luật Tiếp cận thông tin, ngày 17.4.2020 Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gởi ông Bình thông báo "thừa lệnh chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo từ chối cung cấp thông tin do ông Nguyễn Văn Bình yêu cầu" như đã nêu.

Lý do từ chối cung cấp thông tin, theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đó là vì "dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô đã được Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận".

Còn hai văn bản mà dân yêu cầu cung cấp, gồm quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành về về giá tiền cho thuê đất đối với dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô và tờ trình của liên Sở Địa chính - Tài chính Vật giá đã nêu, thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng đó "là tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo phục vụ cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước, được ban hành năm 2001, trước thời điểm Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành (ngày 01.7.2018), các văn bản này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Tiếp cận thông tin" nên tỉnh cũng từ chối cung cấp cho dân.

Suốt gần 19 năm qua cho đến nay, người dân sông Lô, TP Nha Trang bị cưỡng chế thu hồi đất cho Công ty TNHH Hoàn Cầu làm dự án kinh doanh vẫn còn đang khiếu nại để đòi trả lại đất, bồi thường theo đúng pháp luật cho dân. Ảnh: Phan Sông Ngân

Trước đó, ông Nguyễn Văn Bình đại diện người dân bị thu hồi đất ở sông Lô cũng đã gởi đơn và phiếu đề nghị cung cấp thông tin, theo Luật tiếp cận thông tin, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp cho dân trích lục hai tờ trình liên quan đến việc thu hồi đất của dân để giao cho Công ty Hoàn Cầu làm dự án đã nêu.

Đó là đề nghị cung cấp trích lục tờ trình (số 268/TT-UB ngày 16.02.2001) của UBND tỉnh Khánh Hòa gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho công ty Hoàn Cầu thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô và trích lục tờ trình của Tổng cục Địa chính trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa cho công ty Hoàn Cầu thuê để thực hiện dự án vừa nêu.

Ngày 25.3.2020 UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công văn, do phó chủ tịch Lê Hữu Hoàng ký, "thông báo từ chối cung cấp thông tin" cho dân đối với yêu cầu cung cấp hai "trích lục tờ trình" đó. Lý do từ chối cung cấp văn bản trích lục hai tờ trình liên quan đến việc thu hồi đất của dân cho công ty Hoàn Cầu làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô cũng giống y như hai lý do mà Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã nêu trong văn bản vừa từ chối cung cấp thông tin vào ngày 17.4 như đã kể trên.

Ông Nguyễn Đức Mậu (đứng bên phải) cùng người dân sông Lô (Nha Trang) đối thoại, tố cáo sai phạm về dự án của Công ty TNHH Hoàn Cầu tại sông Lô với phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thân (đứng bên trái), trong cuộc đối thoại cách đây gần 16 năm, vào chiều 22.10.2004. Ảnh: Phan Sông Ngân

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện nay ông đã có đơn khiếu nại đối với "thông báo từ chối cung cấp thông tin" đã nêu của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, vì dân cho rằng đó là vi phạm Luật tiếp cận thông tin.

Theo đơn khiếu nại của ông Bình và người dân sông Lô "những tài liệu chúng tôi yêu cầu cung cấp không phải là những tài liệu thuộc bí mật nhà nước, gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia… theo quy định tại điều 6 của Luật tiếp cận thông tin".

Còn những văn bản liên quan đến việc cho công ty Hoàn Cầu thuê đất làm dự án mà người dân đề nghị cung cấp theo Luật tiếp cận thông tin đều là những tài liệu có trong hồ sơ thẩm định, phê duyệt, thực hiện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô theo quy định của Luật đất đai. Vì vậy, ông Bình và người dân sông Lô không chấp nhận các lý do từ chối cung cấp thông tin của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã thông báo nên dân đang tiếp tục khiếu nại.

Đồng thời, ông Bình cùng người dân bị thu hồi đất ở sông Lô còn có đơn kiến nghị đại biểu Quốc hội – bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định "yêu cầu và giám sát UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc cung cấp thông tin cho người dân chúng tôi theo đúng Luật tiếp cận thông tin, yêu cầu UBND tỉnh có văn bản trả lời các khiếu nại của người dân chúng tôi theo đúng luật khiếu nại tố cáo".

Cho Hoàn Cầu thuê đất làm dự án tại sông Lô giá 210 đồng/m2/năm

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng diện tích đất cho Công ty TNHH thương mại – xây dựng Hoàn Cầu thuê làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô là hơn 170,84ha.

Nhưng theo quyết định số 3843/QĐ-UB ngày 2.11.2001 của UBND tỉnh Khánh Hòa, do phó chủ tịch UBND tỉnh khi đó là ông Trần Minh Duân ký, phê duyệt mức thu tiền cho thuê đất đối với dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô thì công ty Hoàn Cầu chỉ nộp tiền thuê đất đối với hơn 122,7ha, còn hơn 48ha thì công ty không phải nộp tiền thuê đất đó.

Giá tiền tỉnh Khánh Hòa cho công ty Hoàn Cầu thuê đất (hơn 122,7ha) theo quyết định nêu trên là 210 đồng/m2/năm, thời hạn sử dụng đất đến năm 2051. Đó là giá ưu đãi cho công ty Hoàn Cầu, chỉ tính bằng 0,7% giá tiền cho thuê đất theo quy định chung của tỉnh tại khu vực sông Lô, thành phố Nha Trang là 30.000 đồng/m2/năm.

P.S.Ngân

Luật sư Nguyễn Hồng Hà – phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa:

Dân có quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo việc từ chối cung cấp thông tin

Theo Luật tiếp cận thông tin và các quy định pháp luật liên quan, người dân bị từ chối cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo đối với hành vi, quyết định hành chính từ chối cung cấp thông tin đó.

Trước mắt, dù chưa bàn đến việc từ chối cung cấp thông tin của cơ quan hành chính Nhà nước là đúng hay sai nhưng theo quy định của pháp luật đã nêu, công dân có quyền khiếu nại, khởi kiện cơ quan nhà nước, người có trách nhiệm cung cấp thông nhưng từ chối cung cấp thông tin mà người dân thấy lý do từ chối cung cấp thông tin không đúng luật và họ không chấp nhận việc từ chối đó.

Về thủ tục, trình tự khiếu nại, khởi kiện về hành vi, văn bản quyết định hành chính từ chối cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước, theo nguyên tắc quy định chung, trước hết là phải căn cứ theo quy định của luật chuyên ngành và nghị định hướng dẫn thi hành luật đó, cụ thể ở đây là theo Luật tiếp cận thông tin. Trường hợp luật chuyên ngành không quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thì thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính.

P.S.Ngân ghi

Các thông tin phải công khai rộng rãi theo Luật Tiếp cận thông tin

Theo Luật tiếp cận thông tin, có rất nhiều thông tin, văn bản hành chính quy định tại khoản 1 điều 17 là “phải được công khai rộng rãi”. Trong đó, có các thông tin: Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương và phương thức, kết quả thực hiện. 

Cũng theo quy định trên, các thông tin “phải được công khai rộng rãi” còn có: thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn và thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

P.S.Ngân

Quy định xử lý vi phạm Luật tiếp cận thông tin

Điều 14. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo

1. Người yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với cơ quan nhà nước, người có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điều 9 của Luật này.

2. Công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.

3. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo trong việc tiếp cận thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 15. Xử lý vi phạm

1. Người nào có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phan Sông Ngân

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.