Kỳ họp thứ 3: Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án Luật Đất đai sửa đổi

 21:53 | Thứ hai, 13/06/2022  0
UB Thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến đại biểu, cho rằng đây là dự án Luật quan trọng, cấp thiết, cần khẩn trương xây dựng, ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN


Chiều 13.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, 462/463 (tương đương 92,77%) đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đáng chú ý, đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), nếu được chuẩn bị tốt, ý kiến đại biểu Quốc hội đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét đẩy nhanh hơn tiến độ thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến đại biểu, cho rằng đây là dự án Luật quan trọng, cấp thiết, cần khẩn trương xây dựng, ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đất đai, bảo đảm quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo Nghị quyết, Quốc hội đồng ý điều chỉnh thời gian trình đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022) sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022) và Kỳ họp thứ 5 (tháng 5.2023), thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10.2023).

Cũng tại Nghị quyết, Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy trình tại một kỳ họp về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); đổi tên dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022).

Quốc hội cũng đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022) các dự án: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Quốc hội quyết định tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) trình Quốc hội thông qua 6 luật, 1 nghị quyết gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Kỳ họp này trình Quốc hội cho ý kiến về 6 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi) cho ý kiến lần 2; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Kỳ họp thứ 6 (tháng 10.2023) sẽ trình Quốc hội thông qua 6 luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Hai dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến ở kỳ họp này gồm Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi).

PV

Nguồn TTXVN/Vietnam+
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.