Phải công khai những thông tin nào về kế hoạch sử dụng đất?

 21:50 | Thứ hai, 13/03/2023  0
Theo phản ánh của ông N.H.L. (Hà Nội), tháng 1 vừa qua, Thành phố đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức. Căn cứ Luật Đất đai 2013, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện việc công bố, công khai hồ sơ quy hoạch sử dụng đất của địa phương mình theo quy định.

Về địa điểm công khai: Tại trụ sở UBND cấp huyện; trên Cổng Thông tin điện tử của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã; công khai trên Trang Thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung công khai gồm các tài liệu: Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất; Báo cáo thuyết minh; Bản đồ (dạng ảnh *.pdf và dạng *.dgn); danh mục các công trình sử dụng đất.

Tuy nhiên đến thời điểm đến ngày 24.2.2023, trên Trang Thông tin điện tử huyện Hoài Đức vẫn chưa công khai thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức.

Ảnh minh hoạ: Zing

Ông L. cũng được biết, ngày 15.1.2022, khi công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức trên Trang Thông tin điện tử của huyện Hoài Đức cũng chỉ niêm yết quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất mà không kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức.

Ông N.H.L. hỏi, vậy người dân muốn tìm hiểu thông tin về Kế hoạch sử dụng đất của huyện Hoài Đức hằng năm cần tìm hiểu thông tin qua nguồn nào?

UBND huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Đối với việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thực hiện Điều 48 Luật Đất đai năm 2013, Khoản 1 Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; sau khi UBND TP. Hà Nội phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức tại Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 14.1.2022, UBND huyện Hoài Đức đã ban hành Thông báo số 20/TB-UBND ngày 14.1.2022 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức.

UBND huyện Hoài Đức đã thực hiện công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại trụ sở làm việc của UBND huyện và trên Trang Thông tin điện tử của UBND huyện Hoài Đức (địa chỉ là http://hoaiduc.hanoi.gov.vn).

Hồ sơ công bố công khai gồm có: Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 14.1.2022 của UBND TP. Hà Nội; Báo cáo thuyết minh tổng hợp; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức.

Đồng thời, giao UBND các xã, thị trấn công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Tuy nhiên, do thời gian từ ngày 25.10.2022 đến ngày 9.11.2022, máy chủ chứa cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin bị lỗi nên sau khi hoạt động trở lại, có một số dữ liệu đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử bị mất, trong đó có file Bản đồ và Báo cáo thuyết minh của Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức.

Sau khi nhận được kiến nghị của ông N.H.L., UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra và khôi phục lại dữ liệu theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, sau khi UBND TP. Hà Nội phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 31.1.2023, UBND huyện Hoài Đức đã ban hành Thông báo số 562/TB-UBND ngày 14.2.2023 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức.

UBND huyện Hoài Đức đã thực hiện công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại trụ sở làm việc của UBND huyện và trên Trang Thông tin điện tử của UBND huyện Hoài Đức (địa chỉ là http://hoaiduc.hanoi.gov.vn).

Hồ sơ công bố công khai gồm có: Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 31.1.2023 của UBND TP. Hà Nội; Báo cáo thuyết minh tổng hợp; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức.

Đồng thời, giao UBND các xã, thị trấn công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Nguồn Chinhphu.vn
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.