Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các Bộ trưởng để chuẩn bị thi hành Luật Đất đai

 23:40 | Thứ tư, 27/03/2024  0
Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trong việc trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương để chuẩn bị trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.


Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành văn bản số 202 về việc triển khai thi hành Luật Đất đai.

Để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1.7.2024, sớm đưa Luật Đất đai  vào cuộc sống, Thủ tướng giao hàng loạt nhiệm vụ cho các bộ, địa phương.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ các nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định về giá đất; quy định về lấn biển; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; thông tư quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tư quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ nghị định quy định về quỹ phát triển đất; nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng quyết định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền thông tư quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và hướng dẫn việc giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính.

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai.

Bộ trưởng các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp tỉnh tập trung và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trên, đảm bảo đúng thời gian trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 222 ngày 5.3.2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai.

Trước ngày 31.3, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.

Văn Duẩn

Nguồn Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.