Xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ Việt Á

 17:07 | Thứ hai, 25/04/2022  0
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh vụ án tại Công ty Việt Á hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Ngày 25.4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với cùng kỳ năm 2021

Quý I.2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Kiểm tra các cấp vững tin, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với cùng kỳ năm 2021, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành lập các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời; công tác kiểm tra tài chính đảng kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh.

Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; qua kiểm tra, giám sát kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; kịp thời kiến nghị các cơ quan có liên quan thu hồi, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết, quyết định, quy định, văn bản không đúng quy định; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chứng minh sự quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trong quý II.2022, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận; tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra năm 2022.

Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn ngành, khắc phục tình trạng bao che, giấu giếm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chấp hành và công tác giám sát.

Xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vụ án tại Công ty Việt Á

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong quý 1 đã hoàn thành rất tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng rất lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt; nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp nhạy cảm được tiếp tục kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 297 tổ chức đảng và 921 đảng viên. Hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang có 20 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm (tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước) và chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra 63 tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Nội dung tập trung vào những vi phạm về thực hiện nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án nghiên cứu; đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Qua kiểm tra, đã xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng và 1.953 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng, 1.017 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 5 tổ chức đảng và 21 đảng viên.

Ông Trần Cẩm Tú cho biết vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định không kỷ luật đối với 2 trường hợp có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý nhưng đã có dũng khí đấu tranh với những sai phạm trong nội bộ, báo cáo kịp thời. Đây là trách nhiệm vừa xây, vừa chống của công tác kiểm tra, động viên, khuyến khích những người dám đấu tranh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh.

Qua kiểm tra tại các địa phương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận vi phạm của các cơ quan Trung ương, vừa qua kiểm tra tại Bình Thuận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật một số thứ trưởng ở các bộ, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Trần Cẩm Tú cho biết.

Công tác giám sát tiếp tục được coi trọng, nội dung giám sát tiếp tục tập trung vào việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc tham mưu xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách; quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản nhà nước; thực hiện các dự án đầu tư… các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát rất đồng tình ủng hộ, nỗ lực khắc phục các vi phạm, khuyết điểm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh trong quý II.2022, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là các quy định, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi. Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy định về bảo vệ người tố cáo, Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên do kỷ luật oan và Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh thực hiện thật nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đó là chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn vị trí công tác để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Trước mắt phải kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vụ án tại Công ty Việt Á. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế và 8 Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành; chỉ đạo 14 tỉnh ủy và 63 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.


Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là một vụ việc hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

"Chúng ta phải tiến hành kiểm tra hết sức thận trọng, khách quan, kịp thời, đồng bộ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, rõ đến đâu, kết luận đến đấy, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy," ông Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Quỳnh Hoa

Nguồn TTXVN/Vietnam+
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.