Chủ đầu tư muốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, cần thủ tục gì?

 11:36 | Thứ năm, 22/06/2023  0
Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể các loại giấy tờ mà chủ đầu tư phải gửi Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, chủ đầu tư đề nghị Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, trong trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì phải gửi kèm văn bản đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất với bên mua, thuê mua và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 147 Luật Nhà ở, trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì phải giải chấp trước khi ký hợp đồng mua bán, trừ trường hợp được bên mua và bên nhận thế chấp đồng ý.

Ông Trần Văn Trưởng hỏi, tại thời điểm chủ đầu tư đề nghị Sở Xây dựng ra thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chưa có bên mua nhà nên chỉ có văn bản của bên nhận thế chấp về việc đồng ý được mua bán nhà ở và chủ đầu tư cam kết trước khi ký hợp đồng sẽ tiến hành giải chấp nhà ở đó (trừ trường hợp bên mua và bên nhận thế chấp chấp thuận không phải giải chấp) thì có phù hợp với quy định nêu trên hay không? Sở Xây dựng ra thông báo về đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai có phù hợp với quy định nêu trên không?

Ảnh minh hoạ.


Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 147 Luật Nhà ở quy định: Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì phải giải chấp trước khi ký hợp đồng mua bán, trừ trường hợp được bên mua và bên nhận thế chấp đồng ý.

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định: Chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có nhà ở kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản; trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó; trường hợp không có thế chấp dự án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải ghi rõ cam kết chịu trách nhiệm trong văn bản gửi Sở Xây dựng.

Như vậy, Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể các loại giấy tờ mà chủ đầu tư phải gửi Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, đề nghị ông nghiên cứu, đối chiếu thực hiện theo quy định.

Đăng Khôi

Nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.