Kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng, chống tham nhũng

 16:41 | Thứ ba, 11/02/2020  0
Việc nắm rõ tình trạng và sự biến động về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn sẽ giúp kịp thời phát hiện tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản.

Ảnh minh họa.

Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo dự thảo nghị định, việc kiểm soát tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền biết rõ tình trạng và sự biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản.

Nhà, đất, vàng, tiền, cổ phiếu, tài sản ở nước ngoài đều phải kê khai

Dự thảo nghị định quy định rõ, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm 10 loại: Thứ nhất là quyền sử dụng đất; Thứ hai, quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng; Thứ ba, tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;

Thứ tư là vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Thứ năm là tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên;

Thứ sáu là cổ phiếu, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị của các loại giấy tờ có giá từ 50 triệu đồng trở lên; Thứ bảy là tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên;

Thứ tám là các tài sản ở nước ngoài; Thứ chín, tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, tài khoản khác ở nước ngoài có thể thực hiện các giao dịch bằng tiền, tài sản; Thứ 10, tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

13 ngạch công chức phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

Dự thảo nghị định cũng quy định rõ các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm bao gồm: Các ngạch công chức (chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm tra viên thuế, kiểm toán viên, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên của Đảng, thanh tra viên, thẩm phán);

Cũng như, người giữ vị trí công tác phải kê khai tài sản hàng năm, gồm: Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên có phụ cấp chức vụ từ 0,4 trở lên; Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên có phụ cấp chức vụ từ 0,5 trở lên.

Theo dự thảo nghị định, Thanh tra Chính phủ là cơ quan tiếp nhận bản kê khai của những người có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,9 trở lên; Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc, Thành viên HĐTV, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và do ủy ban quản lý vốn nhà nước trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức tiếp nhận, bàn giao bản kê khai của mình và của người thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của mình cho Thanh tra Chính phủ tại đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đối với người có nghĩa vụ kê khai không thuộc diện kiểm soát của Thanh tra Chính phủ thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao bản kê khai cho các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập khác theo quy định.

Trường hợp người kê khai đồng thời thuộc đối tượng kiểm soát của nhiều cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thì thực hiện theo quy chế phối hợp do Thanh tra Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao quy định việc tổ chức tiếp nhận, bàn giao bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc phạm vi kiểm soát tài sản, thu nhập của mình.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên làm việc. Thời gian niêm yết là 30 ngày.

Hoàng Hà

Nguồn Bizlive.vn
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.