Năm 2020, có 7 người nộp lại quà tặng với giá trị 305 triệu đồng

 16:43 | Thứ hai, 11/01/2021  0
Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2020 có 7 người nộp lại quà tặng cho đơn vị với giá trị quà tặng là 305 triệu đồng.

7 người nộp lại quà tặng cho đơn vị

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2020, đánh giá khái quát giai đoạn 2016-2020 của Thanh tra Chính phủ, năm 2020, toàn ngành đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỉ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23.843 tỉ đồng và 830 ha đất.

Năm 2020, có 7 người nộp lại quà tặng. Ảnh minh hoạ

Kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.164 tỉ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 cá nhân.

Chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Toàn ngành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.465 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 9.143 tỉ đồng (đạt 67%), 148 ha đất (đạt 70%), đôn đốc xử lý 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 12 vụ, 12 cá nhân.

Ngành thanh tra cũng ban hành kết luận một số cuộc thanh tra dư luận xã hội quan tâm như: Thanh tra toàn diện Công ty cổ phần phân đạm và hoá chất Hà Bắc; thanh tra công tác quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, môi trường tại một số tỉnh, thành phố; thanh tra Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng), dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du (Hà Nội).

Cùng với đó là kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán điện thời điểm ngày 20.3.2019; kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch, giao đất, thực hiện đầu tư của các dự án thuộc khu tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM)...

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 384.435 lượt công dân (giảm 17,4% so với năm 2019); có 3.479 lượt đoàn đông người (giảm 18%); xử lý 180.204 đơn đủ điều kiện; giải quyết 22.133 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 85,6%.

Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 894 tỉ đồng, trên 107 ha đất; trả lại quyền lợi cho 993 người, kiến nghị xử lý hành chính 503 người, chuyển cơ quan điều tra lý 3 vụ, 3 cá nhân.

Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.956 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 55 đơn vị có vi phạm; tiến hành 2.421 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 374 vụ việc với 482 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 36 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 74 tỉ đồng.

Ngoài ra, có 7 người nộp lại quà tặng cho đơn vị với giá trị quà tặng là 305 triệu đồng.

Xử lý 37 người đứng đầu do thiếu trách nhiệm

Thanh tra Chính phủ cho biết đã kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 4.884 cơ quan, tổ chức, đơn vị, 3 đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó, số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 76 người.

Xử lý 37 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Chuyển đổi vị trí công tác 8.733 cán bộ, công chức, viên chức.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 65 vụ, 79 cá nhân có hành vi liên quan đến tham nhũng.

So với nhiệm kỳ trước, số tiền phát hiện vi phạm tăng 134%, số tiền kiến nghị thu hồi tăng trên 83%, tỷ lệ thu hồi về tiền tăng trên 5,7 lần, số vụ việc và số đối tượng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý tăng lần lượt là trên 56% và trên 92%.

Trong số đó, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý quyết liệt, đúng pháp luật nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh xử lý tham nhũng.

Nhiều cuộc tranh tra triển khai chậm

Thanh tra Chín phủ cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có những tồn tại, hạn chế nhất định, trong đó có nguyên nhân từ ảnh hưởng của đại dịch COVD-19.

Cụ thể là còn nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; vẫn còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra của toàn ngành có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ thu hồi về kinh tế trong kỳ còn thấp.

Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành và việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn đã có chuyển biến nhưng chưa thường xuyên.

Việc phân loại, xử lý đơn nhiều trường hợp chưa chính xác. Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu 8 nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật một số vụ việc chưa dứt điểm, còn để kéo dài; một số địa phương thực hiện còn chậm, triển khai chưa đáp ứng mục đích, yêu cầu và các tiêu chí đã đề ra theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP.

Việc thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch công tác đề ra; tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

Việc xây dựng một số văn bản còn chậm so với kế hoạch đề ra; cơ cấu tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra còn bất cập; tính kỷ luật, kỷ cương của một số cán bộ thanh tra còn hạn chế, có trường hợp cán bộ thanh tra một số bộ, địa phương vi phạm đến mức phải xử lý hình sự.

Lam Thanh

Nguồn Một Thế Giới
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.