Tham mưu đưa 10 vụ án, vụ việc phức tạp vào diện Trung ương theo dõi

 22:23 | Thứ tư, 28/12/2022  0
Ban Nội chính TW chủ động, kịp thời tham mưu đưa 10 vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo TW theo dõi, chỉ đạo, nhất là vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, FLC, Tân Hoàng Minh, AIC...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN


Chiều 28.12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc của Ban nhiều, trong đó có những việc khó, đột xuất, gấp nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm rất cao, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của hai Ban Chỉ đạo; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; tham mưu xây dựng, hoàn thành nhiều đề án, trong đó có đề án lớn, khó; đảm bảo tiến độ, có chất lượng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tham luận, phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết năm 2022, Ban đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, vị thế, uy tín của Ban được củng cố và nâng cao.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN


Trong 8 nhóm kết quả lớn mà Ban Nội chính Trung ương đã đạt được trong năm 2022, công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc có nhiều cố gắng.

Điểm mới, kết quả nổi bật trong công tác này là Ban đã tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt hơn cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của Thường trực Ban Chỉ đạo.

“Theo thống kê, năm 2022, các cơ quan chức năng đã chuyển 696 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2021," ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Theo ông Phan Đình Trạc, Ban Nội chính Trung ương đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, tham mưu chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, vừa đảm bảo sự đồng bộ, nghiêm minh, kịp thời giữa kỷ luật Đảng với xử lý hình sự, xử lý kỷ luật hành chính, đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Ban đã tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác giám định, định giá tài sản. Đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng đã hoàn thành 78 kết luận giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

“Ban đã tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực chuyên sâu, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; chủ động, kịp thời tham mưu đưa 10 vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, nhất là vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao, FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát... được dư luận đồng tình, đánh giá rất cao. Ban đã quyết liệt, cụ thể hơn trong tham mưu về chủ trương, quan điểm xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, đảm bảo tiến độ xử lý theo đúng yêu cầu, kế hoạch của Ban chỉ đạo," ông Phan Đình Trạc cho biết.

Theo ông Phan Đình Trạc, Ban Nội chính Trung ương đã quan tâm nhiều hơn trong tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc có dấu hiệu oan, sai, phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm, nhất là vụ án tại Long An, Đồng Nai, Cà Mau, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Thuận...

Tham mưu về kiểm tra chuyên đề chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm

Về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh trong công tác tham mưu, giúp việc 2 Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương khẩn trương tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của 2 Ban Chỉ đạo; lựa chọn lĩnh vực, địa bàn có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiến hành kiểm tra chuyên đề chuyên sâu, không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Cùng với đó, Ban bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhạnh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, chú ý đôn đốc việc xử lý các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo xử lý; chủ động nghiên cứu, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; khẩn trương ban hành kế hoạch về thực hiện Kế hoạch 11-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất một số vấn đề lớn trong các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Nội chính Trung ương tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh...

Sau khi nêu những nhiệm vụ trọng tâm, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trước mắt, trong đó có việc khẩn trương, tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan hoàn thiện, ban hành quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; hoàn thiện biên soạn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Trung ương khẩn trương tiếp thu, ban hành chủ trương phân loại xử lý các đối tượng liên quan trong vụ án công ty Việt Á…

Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ tin tưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực, cố gắng cao hơn nữa, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN


Tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai cán bộ Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc trao Cờ thi đua của Ban Nội chính Trung ương cho hai đơn đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2022; lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen tặng một số tập thể, cá nhân Ban Nội chính Trung ương…

PV

Nguồn TTXVN/Vietnam+
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.