Hồ sơ, thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023

 14:03 | Thứ bảy, 07/10/2023  0
Phó thủ tướng Lê Minh Khái mới đây đã ký quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trong năm nay.

Theo đó, đối tượng được giảm là tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Bộ Tài chính dự kiến số tiền thuê đất giảm khoảng 3.500 tỉ đồng. Ảnh minh hoạ. Nguồn: TTXVN


Quy định này áp dụng cho cả người thuê đất không thuộc diện được miễn giảm, hết thời hạn hoặc trường hợp đang được giảm theo quy định về đất đai...

Theo đó, tiền thuê đất phải nộp trong năm 2023 được giảm 30% nhưng không gồm số còn nợ trước 2023 và tiền chậm nộp. Trường hợp đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì mức giảm 30% được tính trên số tiền phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20.11.

Bộ Tài chính dự kiến số tiền thuê đất giảm khoảng 3.500 tỉ đồng. Số tiền này sẽ có tác động lớn tới việc phục hồi và phát triển kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp.

Đây cũng là năm thứ 4 (năm 2020 giảm 15%; các năm 2021, 2022, 2023 đều giảm 30%), Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy, sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

Hồ sơ giảm tiền thuê đất chỉ bao gồm 2 loại giấy tờ:

Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Người thuê đất chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định.

Về trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, quyết định quy định người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế. Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm quyết định 25 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31.3.2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định 25 đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31.3.2024.

Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định khoản (1); không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 quyết định 25, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiến thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của quyết định 25 nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định 25 thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thi thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.