Nhân loại trước ngã ba đường?
Nhân loại đang đứng trước ngã ba đường: tồn tại trong sự hòa hợp với thiên nhiên để không bị thiên nhiên trả đũa, và tương nhượng nhau để sống hay vẫn theo luật mạnh được yếu thua để cùng nhau xuống hố?

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.