Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử Quốc gia

 22:44 | Thứ hai, 12/04/2021  0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh từ nay đến bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều nhưng khối lượng công việc còn lại rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng.

Chiều 12.4, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức họp phiên toàn thể lần thứ 5.

Đây là phiên họp đầu tiên ngay sau khi một số nhân sự của Hội đồng được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá sau phiên họp lần thứ 4 diễn ra cách đây gần một tháng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng như thành lập các cơ quan phụ trách bầu cử, tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn bầu cử, đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự hay đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giải quyết đơn thư tố cáo, đảm bảo an ninh, an toàn cho các tổ bầu cử.

Thời gian từ nay cho đến khi tiến hành cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại phiên họp, các thành viên Hội đồng bầu cử xem xét, quyết định việc điều chỉnh phân công, kiện toàn nhân sự đối với 1 số Tiểu ban nhằm đảm bảo cho Hội đồng, các Tiểu ban của Hội đồng hoạt động thông suốt.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đặt ra yêu cầu bảo đảm các kết quả tốt đẹp của Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được lan tỏa và phát huy để tổ chức thành công Ngày bầu cử 23.5 tới đây ở các mặt: An toàn, tiết kiệm, đúng luật, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, thực sự xứng đáng vào bộ máy của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, loại bỏ những thành phần cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất và có tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước; quán triệt công tác lựa chọn người đại biểu của nhân dân quan trọng không kém việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc như yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Do đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cần coi tổ chức thành công Ngày bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.2021.

Riêng trong tháng 4.2021, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan tổ chức thành công hiệp thương lần thứ 3.

Cùng với đó là tổ chức các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương và Trung ương, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị; giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời khiếu nại của các cơ quan, địa phương và có hướng dẫn về bầu cử sớm đối với các cơ quan ngoại giao, lực lượng vũ trang... đang làm nhiệm vụ; tổ chức các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương và Trung ương, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị; giải quyết tốt khiếu nại tố cao trong bầu cử, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời khiếu nại của các cơ quan, địa phương và có hướng dẫn về bầu cử sớm đối với các cơ quan ngoại giao, lực lượng vũ trang... đang làm nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế, phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đa dạng, có chiều sâu để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, phát huy được ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày bầu cử của nhân dân.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ sau Phiên họp lần thứ 4 đến nay; tờ trình về việc thành lập và triển khai các đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia đợt 2 và đợt 3; báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 3; tờ trình điều chỉnh phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, xem xét, kiện toàn nhân sự thành viên một số Tiểu ban, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi thảo luận về các nội dung trên, Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hoàng Thị Hoa

Nguồn TTXVN/Vietnam+
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.