Quảng Ngãi: Yêu cầu các đơn vị, địa phương công khai minh bạch hồ sơ quy hoạch xây dựng

 16:12 | Thứ hai, 09/08/2021  0
Ngày 2.8.2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 1565/SXD-QHKT về việc tăng cường minh bạch thông tin, công khai các tài liệu về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng tải đầy đủ, thường xuyên các thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị. Đồng thời, đăng tải lên cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Bên cạnh đó, rà soát, tổng hợp và gửi tất cả các hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã phê duyệt thuộc địa bàn quản lý về Sở Xây dựng. Tăng cường phổ biến, tổ chức thực hiện cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến cấp độ 4 cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Trước đó, ngày 26.8.2019, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có Công văn số 2543/SXD-QHKT đề nghị các đơn vị, địa phương đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt lên cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình và cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch.

Tiếp theo sau đó, đến ngày 10.3.2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ban hành Công văn số 390/SXD-QHKT về việc gửi hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị về Sở Xây dựng để lưu giữ và phục vụ công tác quản lý.

Lê Phước Bình

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.