Vụ ‘’bán lúa non’’ tại dự án ở Quảng Nam: Một dự án sắp được cấp sổ đỏ?

 09:17 | Thứ hai, 09/08/2021  0
Sau khi có kết quả kiểm tra, thống nhất của Sở Xây dựng, yêu cầu Công ty cổ phần Bách Đạt An lập thủ tục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần diện tích đất đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

Xem xét cấp sổ đỏ cho phần diện tích đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật

Ngày 6.8.2021, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Công văn số 5050/UBND-KTN về chủ trương không thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục thoát nước thải riêng và trạm xử lý nước thải 250 m3 /ngày đêm (ngđ) dự án Khu dân cư An Cư 1 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương không thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục thoát nước thải riêng (giữ nguyên giải pháp thoát nước mưa, thoát nước thải đi chung theo quy hoạch chi tiết và hồ sơ thiết kế đã được thẩm định) và trạm xử lý nước thải 250 m3 /ngđ riêng cho dự án Khu dân cư An Cư 1 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; làm cơ sở thực hiện các hồ sơ, thủ tục còn lại và nghiệm thu hoàn thành dự án,…

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Bách Đạt An chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan gửi Sở Xây dựng để có văn bản thống nhất kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành trên phần diện tích đất được giao đợt 1 của dự án.

Sau khi có kết quả kiểm tra, thống nhất của Sở Xây dựng, lập thủ tục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần diện tích đất đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 31.7.2020 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức triển khai thi công hoàn thành các công việc còn lại của dự án; tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho toàn bộ dự án; được các cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời, tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng trước khi lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các lô đất còn lại của dự án; thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quảng Nam quy định thế nào về việc cấp sổ đỏ cho các dự án bất động sản?

Ngày 31.7.2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công văn số 5050/UBND-KTN.

Theo đó, UBND tỉnh quy định, khi đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp có thẩm quyền chỉ cấp đến 80% diện tích đất ở đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với các dự án đã hoàn thành, sau khi chủ đầu tư phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9 Quy định này; đã được các cơ quan thẩm quyền kiểm tra, xác định lại (tăng/giảm) nghĩa vụ tài chính về đất đai lần cuối; chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan theo kết quả này, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 20% diện tích đất ở còn lại.

Đối với dự án có quy mô lớn, được UBND tỉnh cho phép phân kỳ đầu tư tại văn bản quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư thì Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết cho phép cấp Giấy chứng nhận theo giai đoạn khi đã hoàn thành kết cấu hạ tầng tương ứng theo từng giai đoạn, được Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận bằng văn bản.

Đối với các dự án có vướng mắc nêu tại điểm c khoản 4 Điều 9 Quy định này; Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chủ trương thống nhất cho phép chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu của UBND tỉnh, hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng; báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các ô đất đã hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, với một tỷ lệ thích hợp, đảm bảo đủ chế tài để chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoàn thành phần còn lại của dự án. 

Lê Phước Bình

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.