Bộ Giao thông tăng cường quản lý để minh bạch BOT

 16:37 | Thứ tư, 31/07/2019  0
Ngoài 3 trạm thu phí đã thưc hiện kết nối dữ liệu, 59 dự án BOT khác được dự kiến sẽ hoàn thành kết nối thu phí về Trung tâm quản lý dữ liệu của dự án trước ngày 31.12.

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các nhà đầu tư BOT thực hiện việc công khai thông tin trên bảng điện tử tại tất cả trạm thu phí trên toàn quốc...

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu về việc trả lời kiến nghị của cử tri. Theo đó, Bộ GTVT đã nhận được kiến nghị: “Cử tri đề nghị Bộ GTVT và UBND các tỉnh cần công khai minh bạch đầu tư các dự án BOT trên cả nước để người dân biết và theo dõi, giám sát”.

Bộ GTVT nêu rõ, để đảm bảo tính công khai, minh bạch về nguồn thu các trạm BOT giao thông, từ năm 2016, Bộ GTVT đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử có địa chỉ là "ppp.mt.gov.vn" để cho người dân có thể theo dõi, giám sát mọi hoạt động triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (các dự án PPP).

Trang thông tin điện tử này cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP, đặc biệt là luôn cập nhật các thông tin quan đến 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý về: Nhà đầu tư dự án; tổng nguồn vốn đầu tư; tình hình thực hiện dự án; tổng mức đầu tư theo giá trị quyết toán; thời gian vận hành, khai thác thu phí; mức phí sử dụng dịch vụ đường bộ...

Đồng thời, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các nhà đầu tư BOT thực hiện việc công khai thông tin trên bảng điện tử tại tất cả trạm thu phí trên toàn quốc, theo qui định hiện hành về: Tổng mức đầu tư của dự án (tổng mức đầu tư cập nhật theo giá trị quyết toán nếu dự án đã được quyết toán); thời gian thu phí; thời điểm bắt đầu thu phí; thời gian thu phí còn lại; doanh thu tháng trước; doanh thu lũy kế của trạm thu phí tính đến thời điểm cuối tháng trước liền kề (số liệu doanh thu cập nhật chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo), số điện thoại đường dây nóng để phản ánh tiêu cực tại trạm thu phí…

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai Dự án xây dựng hệ thống quản lý giám sát dữ liệu, hình ảnh theo thời gian thực để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể giám sát nguồn thu phí của 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý.

Đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành kết nối dữ liệu thí điểm đối với 3 trạm thu tại Km1807+500 đường Hồ Chí Minh; An Dân và trạm Ninh An (QL1).

Về tiến độ triển khai xây dựng hệ thống quản lý giám sát dữ liệu, hình ảnh để công khai, minh bạch nguồn thu đối với các dự án BOT trên toàn quốc sẽ được thực hiện theo kế hoạch.

Đối với 59 dự án BOT đã hoàn thành và đưa vào khai thác, dự kiến sẽ hoàn thành kết nối thu phí về Trung tâm quản lý dữ liệu của dự án, trước ngày 31.12 (theo tiến độ hoàn thành Dự án xây dựng Hệ thống thu phí tự động không dừng ETC tại Quyết định số 07/QĐ-TTg, ngày 27.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Đối với các dự án BOT chưa hoàn xây dựng sẽ được đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí tự động không dừng để kết nối về Trung quản lý dữ liệu khi triển khai thu phí hoàn vốn các dự án.

Đối với các trạm thu phí do địa phương quản lý, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với các địa phương thực hiện các thủ tục để bổ sung vào hệ thống.

Sau khi hoàn thành Dự án xây dựng hệ thống quản lý giám sát dữ liệu, hình ảnh theo thời gian thực nêu trên, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện kết nối để cung cấp, chia sẻ dữ liệu về nguồn thu của tất cả các trạm BOT trên toàn quốc, khi Kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế, ngân hàng có liên quan và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Hạ An

 

Nguồn theo Bizlive.vn
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.