Điều kiện nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

 11:33 | Chủ nhật, 21/06/2020  0
Việc sử dụng đất của tổ chức kinh tế do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện theo dự án đầu tư.

Đơn vị của ông Nguyễn Thanh Cho (Bình Thuận) đang gặp vướng mắc trong giải quyết thủ tục cho các tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (chỉ nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm hoặc hàng năm, không phải đất lúa nước) để sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp.

Hiện có hai luồng ý kiến về vấn đề này. Ý kiến thứ nhất, tổ chức kinh tế phải lập dự án đầu tư nông nghiệp thì mới được nhận chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm, hàng năm, sau đó mới làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Căn cứ pháp lý của ý kiến này là viện dẫn Khoản 29, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6.1.2017 của Chính phủ.

Tuy nhiên, ý kiến thứ hai cho rằng tổ chức kinh tế được nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm hoặc hàng năm (không phải đất lúa nước) theo quy định, bởi vì pháp luật không cấm, không quy định điều kiện phải có dự án đầu tư. Căn cứ pháp lý thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 169; Điều 188 Luật Đất đai.

Ông Cho hỏi, tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm hoặc hàng năm (không phải đất lúa nước) để sử dụng vào mục đích nông nghiệp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có cần điều kiện phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư trước khi nhận quyền sử dụng đất hay không?

Bộ Tài nguyên và môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc sử dụng đất của tổ chức kinh tế do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 43b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 29, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6.1.2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của dự án đầu tư được quy định tại Khoản 3, Điều 126 của Luật Đất đai.

Như vậy, việc sử dụng đất của tổ chức kinh tế do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện theo dự án đầu tư.

Chinhphu.vn

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.