Điều kiện tách, hợp thửa đất mới tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 18:09 | Thứ ba, 19/09/2023  0
Điều kiện được phép tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu sau khi tách thửa theo quyết định mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngắn gọn, dễ hiểu hơn so với quyết định cũ.

Ngày 19.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) ban hành Quyết định 44 về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2.10.2023, thay thế Quyết định 15 ngày 20.9.2021 của UBND tỉnh BR-VT trước đây.

Đây là quyết định được nhiều người dân BR-VT mong đợi, bởi các quyết định cũ có phần rườm rà, phát sinh các thủ tục không cần thiết. Nội dung Quyết định 44 cũng ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Ngoài ra, Quyết định 44 quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa lớn hơn so với quyết định cũ, cũng không quá nhiều yêu cầu về các mặt tiếp giáp đối với từng diện tích cụ thể.

Một dự án phân lô trái phép bị chính quyền thị xã Phú Mỹ, BR-VT cưỡng chế.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định 44 bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng các loại đất; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Điều 3 Quyết định 44 quy định điều kiện được phép tách thửa, hợp thửa là thửa đất đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với hộ gia đình, cá nhân, diện tích các thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định trong quyết định này.

Việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất là nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi giải quyết thủ tục tách thửa.

Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lý, kích thước cạnh tiếp giáp phải đảm bảo kích thước tối thiểu là 5m.

Điều kiện tách thửa với tổ chức, phải phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt, hạ tầng kỹ thuật phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Riêng điều kiện để được hợp thửa đất phải là đất cùng loại. Trường hợp tách một phần hay nhiều thửa để hình thành một hay nhiều thửa mới thì các thửa đất mới phải có diện tích bằng hoặt lớn hơn diện tích tối thiểu.

Điều kiện phân lô, tách thửa tại Quyết định 44 dễ hiểu hơn so với quyết định cũ.

Đối với nội dung tách thửa, diện tích tối thiểu và kích thước sau khi tách thửa phải từ 60 m2 trở lên đối với đất ở tại khu vực thuộc phường, thị trấn của tỉnh và toàn bộ huyện Côn Đảo. Đất phải có cạnh tiếp giáp đường giao thông do nhà nước quản lý (không nhỏ hơn 5m), chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m; Với các địa bàn bàn xã còn lại phải từ từ 80 m2 trở lên.

Đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất nông nghiệp phải từ 100 m2 trở lên, có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông.

Với đất nông nghiệp: Nếu đất trồng lúa thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu sau khi tách tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500 m2, tại địa bàn các xã còn lại là 1.000 m2.

Khu vực thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như trên, đồng thời phải có ít nhất 1 cạnh tiếp giáp đường giao thông.

Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng riêng thì diện tích tối thiểu được thực hiện tách thửa theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ đồ án kèm theo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các trường hợp không được tách thửa gồm: Không đảm bảo theo quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu theo Quyết định 44; thửa đất có quyết định thu hồi, thông báo thu hồi; đất đang tranh chấp, khiếu nại, bị kê biên; đất phân chia tài sản ly hôn, tranh chấp mà không bảo đảm điều kiện được tách thửa tại quyết định; khu vực bảo tồn.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.