Khi nào được yêu cầu kiểm tra thực tế công trình so với thiết kế được duyệt?

 20:48 | Thứ tư, 01/12/2021  0
Trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng có thể yêu cầu đo đạc một số thông số kỹ thuật và kiểm tra thực tế công trình so với thiết kế được duyệt để làm cơ sở cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

Đơn vị ông Vũ Đình Nghiêm (Thái Bình) đang thực hiện một dự án đầu tư (vốn ngân sách Nhà nước) cấp IV, nhóm C. Khi bắt đầu thi công, đơn vị đã có thông báo khởi công gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở chuyên ngành).

Để thực hiện nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào xây dựng, đơn vị ông Nghiêm đã tập hợp hồ sơ quản lý chất lượng theo danh mục hồ sơ hoàn thành công trình tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh để thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu.

Trong quá trình kiểm tra, theo ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng, phải tiến hành đo đạc các thông số kỹ thuật, kiểm tra thực tế công trình so với thiết kế được duyệt mới khẳng định được sự đúng đắn của hồ sơ.

Ông Nghiêm hỏi, để kiểm tra công tác nghiệm thu, cơ quan chuyên môn về xây dựng có được yêu cầu đo đạc, kiểm tra thực tế thi công công trình so với thiết kế được duyệt không?

Các quy định về công tác quản lý chất lượng trong thi công xây dựng là các quy định nào? Để kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng cần kiểm tra những công tác gì?

Ảnh minh hoạ.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau: Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26.1.2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, một trong những nội dung kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng là: "Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan".

Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, một trong những trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng trong công tác quản lý chất lượng là "thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng (nếu có), thiết kế xây dựng công trình".

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, trong quá trình kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có).

Vì vậy, trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng có thể yêu cầu đo đạc một số thông số kỹ thuật và kiểm tra thực tế công trình so với thiết kế được duyệt để làm cơ sở cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

Nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

#startup
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.