Người ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam: có được mua nhà trong nước?

 17:16 | Thứ năm, 15/02/2018  0
Người Việt Nam sống ở nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam có được mua nhà và đất không? 

Ảnh: TL

Người Việt Nam sống ở nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam có được mua nhà và đất không thì pháp luật quy định như sau:

Theo quy định của Luật Quốc tịch người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam (là công dân Việt Nam) được xác định là người Việt Nam định cư sở nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 6 điều 5 Luật Đất đai năm 2013, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Theo khoản 2 điều 7 Luật Nhà ở năm 2014 Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Về hình thức sở hữu, theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 8 Luật Nhà ở năm 2014: Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

Như vậy, với các quy định nói trên thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam theo Luật Đất đai và được sở hữu nhà ở Việt Nam theo Luật Nhà ở.

Luật sư Đỗ Trọng Linh
(Công ty luật Bảo An, Hà Nội)

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.