Lâm Đồng: Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc đến năm 2030

 23:34 | Thứ ba, 03/10/2023  0
Ngày 2.10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là điều kiện quan trọng để Bảo Lộc hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại 2 vào năm 2025.

Theo đó, về phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tổng diện tích đất tự nhiên của TP Bảo Lộc là 23.396 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 18.798 ha; đất phi nông nghiệp 4.597 ha.

Về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.133,41 ha; diện tích phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 21,85 ha.

Căn cứ Quyết định này, UBND TP Bảo Lộc có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt cũng như tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về trình tự, thủ tục, nội dung, số liệu, bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Cùng với đó, định kỳ hàng năm, có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập thông tin quy hoạch sử dụng đất đến từng thửa đất để phục vụ công tác quản lý Nhà nước và công khai thông tin cho Nhân dân được biết.

Khánh Phúc

Nguồn Báo Lâm Đồng
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.