Quảng Nam: Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại thị xã Điện Bàn bao giờ hoàn thành?

 14:18 | Thứ ba, 30/11/2021  0
Ngày 29.11, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 8483/UBND-KTTH về việc khẩn trương xây dựng, trình thẩm định phương án giá đất dự án Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng khẩn trương làm việc với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO (Công ty STO) rà soát, kiểm tra, đối chiếu số liệu diện tích đất, bản vẽ phân lô chi tiết, bảng tổng hợp diện tích đất,… tại Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo nội dung Công văn số 491/STNMT-QLĐĐ ngày 24.3.2021, Công văn số 911/STNMT-QLĐĐ ngày 14.5.2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Qua đó hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh lại cho khớp đúng và kiểm tra, trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh (nếu có) theo quy định. Đồng thời gửi hồ sơ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (nếu có) hoặc gửi văn bản xác nhận về diện tích, phân lô, số lô,… cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 6.12.2021 để xây dựng phương án giá đất dự án theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty STO chịu trách nhiệm cử lãnh đạo và nhân viên chuyên môn làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để cung cấp hồ sơ, giải trình các nội dung liên quan đến dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi Công ty STO trong việc thay đổi pháp nhân, thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư,… phải tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, ngày 28.10.2021, UBND thị xã Điện Bàn ban hành Thông báo số 455/TB-UBND về kết luận của ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp bàn giao, tiếp nhận các dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5 tại đô thị mới Điện Nam -Điện Ngọc. Theo đó, UBND thị xã Điện Bàn thống nhất việc bàn giao, tiếp nhận các dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo hồ sơ, hiện trạng hiện có.

Theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc ngày 22.7.2020, UBND thị xã Điện Bàn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã làm đơn vị trực tiếp tiếp nhận, quản lý toàn bộ các dự án khi Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam bàn giao và triển khai các quy trình, thủ tục đầu tư tiếp theo của các dự án đảm bảo đúng mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội phục vụ người lao động có thu nhập thấp. Đồng thời lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cũng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn, các ngành, đơn vị liên quan lập hồ sơ, thủ tục, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết toán bổ sung đối với chi phí giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án còn vướng mắc trước ngày 15.11.2021 để Quỹ đầu tư và Phát triển Quảng Nam hoàn chỉnh số liệu, hồ sơ bàn giao,…

Lê Phước Bình

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#Nguyễn Phú Trọng
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.