Từ ngày 12.10: Cấm chụp ảnh, tập trung đông người... ở một số khu vực của Đà Lạt

 15:00 | Thứ tư, 07/10/2020  0
Một số khu vực trong danh sách cấm chụp ảnh, tập trung đông người (từ 5 người trở lên - PV) thuộc các tuyến đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Viết Xuân, Trần Hưng Đạo, Nguyên Tử Lực, Khởi Nghĩa Bắc Sơn, đường 3 Tháng 4, Hồ Tùng Mậu… giới hạn xung quanh trụ sở các cơ quan, tổ chức: Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm hành chính tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng;…

Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt - một trong các khu vực sẽ cấm tập trung đông người từ 12.10. Ảnh: Gia Bình


UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 34/2020 ngày 2.10 quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 12.10.2020. 

Theo đó, có 10 khu vực bảo vệ:

1. Tỉnh ủy; 2. Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh; 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh; 4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 5. Kho bạc Nhà nước tỉnh; 6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng; 7. Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; 8. Trung tâm hành chính tỉnh; 9. Công an tỉnh; 10. Địa điểm tổ chức các hội nghị, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước và nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, thể thao quan trọng do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở khu vực bảo vệ, các khu vực cấm tập trung đông người được xác định như sau:

Tỉnh ủy: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Viết Xuân, phường 4, thành phố Đà Lạt.


Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.


Ủy ban nhân dân tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.


Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn và đường 3 Tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt.


Kho bạc Nhà nước tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Hồ Tùng Mậu và đường Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt.


Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt.


Trung tâm hành chính tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Trần Phú và đường Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt.


Công an tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc các đường: Trần Bình Trọng, Ngô Huy Diễn, Nguyễn Thượng Hiền, Yagout, phường 5, thành phố Đà Lạt.

Riêng các địa điểm được quy định tại khu vực bảo vệ 10 sẽ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.


Tại các khu vực cấm có đặt các biển báo kích thước 80cm x 60cm cố định và tạm thời, ghi rõ bằng tiếng Việt và tiếng Anh nội dung cấm. Trong đó: 

Biển báo "Cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ" được đặt cố định ở các địa điểm phù hợp với khu vực mục tiêu bảo vệ của: Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ủy ban Nhân dân tỉnh; Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; Công an tỉnh. Ngoài ra, đặt biển báo tạm thời ở những nơi tổ chức các hội nghị, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước theo quy định của khu vực bảo vệ 10 nói trên.

Biển báo "Khu vực cấm tập trung đông người" đặt cố định ở các cổng ra vào khu vực bảo vệ của: Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ủy ban Nhân dân tỉnh; Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; Công an tỉnh. Trong trường hợp xảy ra các vụ việc phức tạp vi phạm pháp luật, các hoạt động tập trung đông người để gây rối an ninh trật tự thuộc các khu vực bảo vệ 4, 5, 6, 8, 10 thì lực lượng công an nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ, tuần tra canh gác được đặt biển báo tạm thời.

Biển báo "Khu vực bảo vệ không phận sự cấm vào" đặt cố định ở các cổng mục tiêu quy định tại khu vực bảo vệ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và đặt tạm thời khi có yêu cầu bảo vệ tại các địa điểm theo quy định tại khu vực bảo vệ 10 nói trên.

Cũng theo Quyết định số 34/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng, những hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

- Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở những nơi lưu trữ tài liệu, số liệu, địa điểm, thời gian, vật chứa bí mật nhà nước và các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước (Người vi phạm sẽ bị tạm giữ các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ; ngăn chặn các hành vi làm lộ, làm mất bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

-Tập trung đông người khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền (Đối với những trường hợp tập trung từ 5 người trở lên đến khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người vì lý do khiếu nại, tố cáo thì lực lượng chức năng có trách nhiệm hướng dẫn công dân trong việc đảm bảo trật tự công cộng và đến nơi tiếp công dân để được giải quyết theo quy định pháp luật).

- Điều khiển các thiết bị bay không người lái, các thiết bị có tính năng chuyển động nhằm xâm nhập vào khu vực bảo vệ hoặc mang vũ khí, vật liệu nổ, các hoạt động khác gây phương hại đến an ninh quốc gia; các hành vi rải tờ rơi, truyền đơn, tài liệu có nội dung phá hoại an ninh chính trị nội bộ và gây rối trật tự công cộng;

- Giăng cờ, băng rôn, biểu ngữ, hình ảnh, kích động tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng hoặc tán phát tài liệu có nội dung chống Đảng, Nhà nước, chống chính quyền địa phương…

- Các hành vi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18.3.2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Khu vực xung quanh trụ sở Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng thuộc đường Trần Phú và đường Đoàn Thị Điểm (phường 4, Đà Lạt) là một trong các khu vực sẽ cấm tập trung đông người từ 12.10. Ảnh: CTV


Đối tượng áp dụng của Quyết định số 34/2020 gồm: các cơ quan, tổ chức, cá nhân là người Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

Trụ sở tiếp công dân; các mục tiêu, đối tượng bảo vệ được quy định tại Luật Cảnh vệ và các mục tiêu, khu quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý không thuộc phạm vi áp dụng của quy định này.

Phạm Hải

(*) Theo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005 ngày 18.3.2005 của Chính Phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng: Hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng là những trường hợp tổ chức tập trung từ 5 người trở lên tại các khu vực, địa điểm phục vụ chung cho mọi người…

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.