Xem xét chuyển 5,3 ha rừng phòng hộ môi trường cảnh quan Đà Lạt làm Khu du lịch nghỉ dưỡng

 15:56 | Thứ ba, 04/07/2023  0
Công ty Sacom Tuyền Lâm vừa có đề nghị được chuyển mục đích sử dụng rừng 5,3003 ha trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Theo nguồn gốc hình thành thì toàn bộ là rừng trồng thông 3 lá thuộc chức năng đất rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt.

Ngày 3.7, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã nhận được văn bản của Sở đề nghị có ý kiến thẩm định đối với hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại các phân khu số 7, số 8 Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm của Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm.

Trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Tài chính xem xét, có ý kiến về năng lực tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện dự án và sự tuân thủ các quy định của pháp luật và các nội dung khác có liên quan theo quản lý của Sở Tài chính.

Báo cáo số 2188 của Sở xây dựng cho biết, tính đến ngày 15.3.2021, tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm có 37 dự án được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó 13 dự án đã đi vào hoạt động khai thác kinh doanh toàn bộ và một phần dự án. Ảnh: Quỳnh Trang


Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Tài chính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung các hồ sơ, tài liệu để chứng minh năng lực tài chính, bao gồm: Về vốn chủ sở hữu (báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và Luật Kế toán số 88/2015/QH13); Về khả năng huy động vốn (Trường hợp vay các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức phải có văn bản cam kết cho vay, thư hứa cấp tín dụng, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính… với nội dung ghi rõ cam kết hoặc chấp thuận cấp tín dụng cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Trường hợp vay cá nhân: Văn bản cam kết cho vay giữa cá nhân và nhà đầu tư kèm giấy xác nhận số dư tài khoản của cá nhân cho vay tại thời điểm gần nhất).

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; UBND thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đề nghị có ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Công ty Sacom Tuyền Lâm đối với diện tích 5,3003 ha rừng trồng để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại các phân khu số 7, số 8 Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Ý kiến thẩm định gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 7.7.2023 để tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết sân golf Tuyền Lâm 18 lỗ của Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm, thuộc phân khu chức năng số 8, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt. Ảnh: CTV


Tại văn bản ngày 26.6.2023 gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, Công ty Sacom Tuyền Lâm cho biết vị trí khu rừng tại một phần các tiểu khu 162B (phường 4), tiểu khu 266B (phường 3), thành phố Đà Lạt; nằm trong phạm vi ranh giới diện tích Công ty Sacom Tuyền Lâm được thuê để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp theo Quyết định số 778 ngày 2.4.2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng là 53.003 m2 (5,3003 ha). Trữ lượng rừng (gỗ) là 1.238,79 m3

Theo nguồn gốc hình thành thì toàn bộ là rừng trồng thông 3 lá. Theo chức năng rừng: căn cứ Quyết định số 882 ngày 12.8.2004 của Thủ tướng Chính phủ thì diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là đất rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt.

Hiện tại căn cứ theo Quyết định số 503 ngày 8.3.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thì diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bao gồm đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc đối tượng rừng phòng hộ môi trường cảnh quan (4,9147 ha) và đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp (0,3856 ha).

Đối với diện tích đất có rừng (0,3856 ha) trước khi điều chỉnh ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 503: căn cứ Quyết định số 450 ngày 19.8.2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thì diện tích đất có rừng (0,3856 ha) là đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc đối tượng rừng phòng hộ xung yếu.

Công ty Sacom Tuyền Lâm cho biết việc chuyển mục đích sử dụng rừng là để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại các phân khu số 7, số 8 thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, “Công ty cam kết thực hiện đúng các quy định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của pháp luật về lâm nghiệp”, văn bản cho biết.

Hữu Tiến - Anh Tân

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.