Chi tiết quy trình cấp sổ hồng cho condotel ở Khánh Hòa

 21:32 | Thứ ba, 05/09/2023  0
Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa là cơ quan tiếp nhận hồ sơ các trường hợp muốn cấp giấy chứng nhận sở hữu bất động sản (sổ hồng) đưới hình thức condotel.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1902, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai. Trong đó, việc cấp giấy chứng nhận sở hữu bất động sản như offcetel, condotel (gọi tắt là sổ hồng) trên đất thương mai dịch vụ thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên Môi trường (TN-MT).

Sổ hồng codotel được chia thành hai quy trình.

Quy trình số 1 về việc thẩm tra điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng.


Quy trình số 1 - Trường hợp thẩm tra điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư (trong dự án phát triển nhà ở hoặc dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở). Quy trình số 1 gồm 5 bước, thời gian giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Sở TN-MT. Trường hợp đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai và chuyển bước 2.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình. Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Bước 2 của Quy trình 1.


Bước 2: Thẩm định hồ sơ do Chi cục Quản lý đất đai thực hiện, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng sử dụng đất theo quy định.

Chi cục này kiểm tra hồ sơ, lập giấy mời kiểm tra hiện lấy ý kiến trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản của chủ đầu tư dự án hoặc gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Trường hợp công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch trên đất thương mại, dịch vụ thì gửi lấy ý kiến bằng văn bản các cơ quan, tổ chức liên quan (theo chức năng, nhiệm vụ): Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Cục thuế tỉnh, UBND cấp huyện nơi có dự án) về điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về du lịch.

Bước 3,4,5 của việc thẩm tra.


Bước 3: Tổng hợp ý kiến, giải quyết hồ sơ của các cơ quan chức năng.

Bước 4: Ban hành thông báo kết quả kiểm tra.

Bước 5: Trả kết quả cho chủ đầu tư, gửi thông báo kèm sơ đồ nhà, đất và công trình xây dựng không phải là nhà ở đã kiểm tra cho Văn phòng Đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Gửi kết quả về UBND tỉnh Khánh Hòa để đăng trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc sở TN-MT Khánh Hòa để đăng trên trang Thông tin điện tử của Sở TN-MT.

Quy trình cấp sổ hồng condotel.


Quy trình số 2 - Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở hoặc dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở. Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình gồm 9 bước.

Bước 1: Bộ phận một cửa ở Sở TN-MTtiếp nhận hồ sơ, kiểm tra theo 3 trường hợp: đầy đủ hồ sơ; chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung; từ chối hồ sơ.

Bước 2: Phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ. Trường hợp 1 hồ sơ hợp lệ sẽ xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào Đơn đăng ký. Chuyển thông địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và chuyển bước 3.

Trường hợp 2 hồ sơ chưa đủ điều kiện cần bổ sung, trong thời gian tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận: chuyên viên dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; chuyển Lãnh đạo Sở TN-MT ký duyệt; chuyển Bộ phận một cửa thông báo cho tổ chức; tiếp nhận bổ sung hồ sơ; thẩm định lại theo trường hợp 1.

Trường hợp 3, từ chối hồ sơ thì chuyển đến bước 7.

Bước 2 của Quy trình 2.


Bước 3: Chuyển Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Dừng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Bước này sẽ dừng tính thời gian (15 ngày nói trên) để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nếu thuộc trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chuyển bước 6.

Bước 5: Tiếp nhận bổ sung, in lại phiếu biên nhận. Bước này sẽ tiếp nhận bổ sung hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 6: In giấy chứng nhận.

Bước 7: Lãnh đạo Sở TN-MT ký giấy chứng nhận, nếu hồ sơ không điều kiện thì ký phiếu từ chối.

Bước 8: Cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 9: Trả kết quả sổ hồng cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ ban hành Thông báo được lưu trữ tại Chi cục Quản lý đất đai với thời gian 1 năm, sau đó được chuyển sang cơ quan lưu trữ của Sở TN-MT.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương có 26 dự án với 12.100 căn hộ du lịch và hơn 2.580 biệt thự du lịch chủ yếu ở khu vực Bãi Dài. Bên cạnh triển khai việc cấp sổ, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng liên quan siết chặt hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với condotel, biệt thự du lịch.

Hiện nhiều chủ đầu tư tại Khánh Hòa mong mỏi sớm triển khai thủ tục cấp sổ hồng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng đã mua condotel.

Kỳ Nam

Nguồn Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.