Hai tỉnh Bình Dương, Tiền Giang có thêm thành phố

 20:52 | Thứ ba, 19/03/2024  0
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 31, chiều 19.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua hai Dự thảo nghị quyết về thành lập các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bình Dương và tỉnh Tiền Giang. Ảnh: ĐH


Trình bày Tờ trình của Chính phủ về nội dung nêu trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Tiền Giang và của Bộ Nội vụ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 08/TTr-CP ngày 10.1.2024 về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Tờ trình số 35/TTr-CP ngày 23.1.2024 về việc thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Về phương án thành lập 2 phường thuộc thị xã Bến Cát và thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương đề nghị thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã An Điền và An Tây. Đồng thời, đề nghị thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.

‎Kết quả sau khi thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có giảm 1 thị xã, 2 xã và tăng 1 thành phố, 2 phường; tỷ lệ đô thị hóa là 84,95%.

‎Thành phố Bến Cát có 234,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364.578 người, có 8 đơn vị hành chính cấp xã (1 xã và 7 phường); tỷ lệ đô thị hóa là 94,65%.

‎Về phương án thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tỉnh Tiền Giang đề nghị: thành lập 4 phường là Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa; sắp xếp 4 phường thành 2 phường (nhập Phường 4 vào Phường 1, nhập Phường 3 vào Phường 2); thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Gò Công.

Từ vị trí, tiềm năng, lợi thế, sự phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa của 4 xã (Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa), 4 phường (Phường 1, Phường 2, Phường 3 và Phường 4) và thị xã Gò Công thì việc thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công là cần thiết.

‎Kết quả sau khi thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, nhưng tăng 1 thành phố và giảm 1 thị xã; đồng thời giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã (tăng 2 phường, giảm 4 xã); tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Tiền Giang là 18,40%.

Thành phố Gò Công có 101,69 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 151.937 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 7 phường và 3 xã (giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã so với thị xã Gò Công hiện nay). Tỷ lệ đô thị hóa của thành phố Gò Công là 60,76%.

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật khẳng định tán thành với sự cần thiết thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang với các lý do như đã thể hiện tại các Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Hồ sơ các Đề án đã bảo đảm đầy đủ các tài liệu theo đúng quy định. Trình tự, thủ tục lập Đề án đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; thành lập 4 phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang là phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng đô thị và các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua hai Dự thảo nghị quyết: thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Hải Liên

Nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.