Rà soát, đánh giá toàn diện các dự án BOT giao thông

 13:14 | Thứ sáu, 03/05/2024  0
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) rà soát, đánh giá toàn diện các dự án BOT giao thông.

Bộ GTVT rà soát, đánh giá toàn diện các dự án BOT giao thông. Ảnh minh họa


Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 190/TB-VPCP ngày 3.5.2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

Thông báo nêu: Chính phủ đã trình Quốc hội về giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT tại Tờ trình số 402/TTr-CP ngày 11.10.2022 và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 1843/TB-TTKQH ngày 28.11.2022 của Tổng Thư ký Quốc hội. Lãnh đạo Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo chi tiết, cụ thể về nội dung, tiến độ tại văn bản số 8352/VPCP-CN ngày 13.12.2022 và Thông báo số 428/TB-VPCP ngày 20.10.2023. Mặc dù Bộ GTVT đã có gắng, nỗ lực triển khai thực hiện, tuy nhiên về chất lượng, tiến độ chuẩn bị Hồ sơ của Bộ GTVT chưa bảo đảm yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm rà soát, thực hiện đúng, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản nêu trên; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan (bằng văn bản và phát biểu tại cuộc họp) để hoàn thiện Hồ sơ (Đề án) báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến. 

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ GTVT cần tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các dự án BOT giao thông bao gồm cả dự án Bộ GTVT quản lý và các dự án do các địa phương quản lý; rà soát kỹ lưỡng các nguyên nhân chủ quan, khách quan, những bất cập do thay đổi chính sách của nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; kiên quyết không đề xuất xử lý những dự án do nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp, nhà đầu tư (doanh nghiệp, nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo hợp đồng đã ký); đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng tác động tiêu cực khi thực hiện các cơ chế, chính sách đề xuất để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đồng thời, báo cáo cụ thể các công việc Bộ GTVT, các Bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã thực hiện theo thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được những khó khăn, vướng mắc các dự án BOT giao thông; xác định rõ những nội dung vượt thẩm quyền của Chính phủ cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (nêu rõ nội dung xin ý kiến Bộ Chính trị).

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ; có ý kiến đúng thời hạn khi Bộ GTVT lấy ý kiến.

Về tiến độ và hồ sơ trình, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, hoàn thiện Hồ sơ (theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII và Quy chế làm việc của Chính phủ); chủ động lấy ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan (Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và các cơ quan của Đảng, của Quốc hội và tiếp thu giải trình đầy đủ trước khi trình Thường trực Chính phủ theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ.

Bộ GTVT báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT có văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về việc cho phép báo cáo vào đầu tháng 5 năm 2024; hoàn thiện Hồ sơ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (có văn bản gửi Văn phòng Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép gửi Hồ sơ trước ngày 20.5.2024).

Vũ Phương Nhi

Nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.