TP.HCM cần hơn 970 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2020 - 2030

 12:01 | Thứ sáu, 11/06/2021  0
Tổng mức đầu tư dự kiến 970.654 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách khoảng 399.729 tỷ đồng, vốn khác khoảng 570.925 tỷ đồng.

Cầu qua đảo Kim Cương, TP Thủ Đức.

UBND TP.HCM vừa có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030.

Theo đó, TP.HCM dự kiến phát triển 652,11km đường bộ; 211,97km đường sắt, BRT; xây dựng 81 cầu; 15 nút giao thông; 31 dự án giao thông tĩnh; 7 dự án thuộc Chương trình đô thị thông minh; 365,56km đường thủy nội địa; đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường cao tốc, quốc lộ kết nối TP.HCM với các tỉnh trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam theo quy hoạch được phê duyệt; tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đến năm 2030 ước đạt 17,80%; mật độ đường giao thông bình quân trên diện tích đất toàn TP đến năm 2030 ước đạt 3,10km/km2.

Tổng mức đầu tư dự kiến 970.654 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách khoảng 399.729 tỷ đồng, vốn khác khoảng 570.925 tỷ đồng.

UBND TP.HCM giao Sở Giao thông vận tải TP chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện công bố thông tin của Đề án và kết quả triển khai thực hiện. Trên cơ sở quan điểm phát triển, mục tiêu, nguyên tắc lập đề xuất chủ trương đầu tư và tiêu chí lựa chọn danh mục dự án đầu tư thuộc Đề án, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên trong giai đoạn 2021-2030 để tham mưu lập và trình UBND TPHCM chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi TP quản lý.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng danh mục dự án đầu tư trung hạn, hàng năm để đề xuất, trình cấp thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư theo quy định, đảm bảo tính kết nối đồng bộ, khả thi. Đề xuất hình thức, nguồn vốn khả thi và sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm cấp bách trong giai đoạn 2021-2030.

Mặt khác, chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện nghiên cứu, tham mưu, đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành đối với các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt đối với những dự án có tính chất kết nối giữa các khu vực của TP.HCM và kết nối liên vùng giữa TP.HCM với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cùng với đó, chú trọng quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ vận tải, giao thông đường thủy gắn liền với các Đề án được TP phê duyệt, đặc biệt là Đề án phát triển ngành Logistics trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện rà soát các quy hoạch chuyên ngành liên quan đến đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy nội đia; quy hoạch chung xây dựng TP.HCM, quy hoạch phân khu… và các quy hoạch khác có liên quan do các Bộ, ngành phê duyệt để cập nhật, điều chỉnh kịp thời các quy hoạch trên địa bàn TP, đảm bảo đồng bộ, đúng quy định, tạo thuận lợi cho công tác triển khai các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND TP bố trí nguồn vốn ngân sách TP để tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2030 thuộc Đề án. Trong đó cần ưu tiên bố trí vốn để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định để triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách thuộc Đề án.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; trong đó ưu tiên mời gọi, lựa chọn các nhà đầu tư tham gia theo phương thức đối tác công tư PPP đối với những dự án trọng điểm, cấp bách để tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2021 - 2030.

Hải Liên

Nguồn thanhuytphcm.vn
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
bài viết cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.