UBND tỉnh Lâm Đồng: "Không tiếp nhận tài trợ các sản phẩm quy hoạch đô thị”

 16:09 | Thứ ba, 31/05/2022  0
UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, xã hội cũng như tính công khai, minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư…

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản 3026/UBND-QH gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc cho biết thời gian qua có nhiều doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch; đề xuất các dự án đầu tư liên quan đến phát triển đô thị, hình thành đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí,… làm cơ sở để thu hút, lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Đà Lạt từng khẳng định Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh chỉ tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình. Thế nhưng, sau đó Đại Quang Minh còn tổ chức thực hiện các phương án kiến trúc khu vực đồi Dinh (ảnh), và khái toán tổng chi phí đầu tư, xây dựng dự án Khu trung tâm Hòa Bình, đề xuất phương thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ảnh: Nguyễn Vĩnh Nguyên


Thực hiện văn bản 1154 ngày 7.4.2022 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, đồng thời để quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, sử dụng kinh phí và tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo:

Thống nhất chủ trương tiếp nhận tài trợ nguồn kinh phí hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (chỉ tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ; không tiếp nhận tài trợ các sản phẩm quy hoạch) để thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh với nguyên tắc:

Việc tài trợ, sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về Luật Ngân sách và các quy định có liên quan; Tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị;

Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu; Lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu thầu, kinh doanh bất động sản, nhà ở, đất đai và pháp luật khác có liên quan, không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,... đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đảm bảo đúng quy định Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan; Lập danh mục, kế hoạch lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch và từng giai đoạn; Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.6.2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án quy hoạch xây dựng, đô thị để phục vụ bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, trước ngày 15.6.2022.

Trường hợp khả năng bố trí kinh phí cho công tác lập quy hoạch chưa đáp ứng được so với nhu cầu đặt ra thì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố kêu gọi các nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên cơ sở danh mục lập quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sau khi quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

"UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, xã hội cũng như tính công khai, minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư", văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo.

Minh Hoàng

Bộ Xây dựng: Tài trợ lập quy hoạch không được gắn với lựa chọn nhà đầu tư

Như Người Đô Thị đã đưa tin, Bộ Xây dựng ngày 7.4.2022 có văn bản 1154/BXD-QHKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Văn bản cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, trong đó có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Thời gian qua, nhiều địa phương đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc nhận tài trợ kinh phí, tài trợ sản phẩm quy hoạch và các vấn đề liên quan.

Để đảm bảo thực hiện đồng bộ, đúng quy định pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan;

Việc triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư;

Lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,... đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Xem thêm tại đây

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.