Lâm Đồng quyết nghị gần 18 ngàn tỷ đồng xây tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

 17:39 | Thứ hai, 04/04/2022  0
Tổng chiều dài toàn tuyến đường khoảng 73,64 km với điểm đầu tuyến thuộc thành phố Bảo Lộc và điểm cuối tuyến thuộc huyện Đức Trọng. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án dự kiến từ năm 2026.

HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa có Nghị quyết số 65 ngày 3.3 quyết nghị phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, dự án thuộc nhóm A do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện tại thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng.

Khi hoàn thành, tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ nối với cao tốc Liên Khương - Prenn (ảnh) vào thành phố Đà Lạt. Ảnh: CTV


Tổng chiều dài toàn tuyến đường khoảng 73,64 km. Điểm đầu tuyến tại Km 126+360, giao với đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bảo Lộc (là điểm cuối của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư). Điểm cuối tuyến tại Km 200+000, giao với đường cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn tại Km 208+650, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

Tuyến đường sẽ thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, tốc độ 100 km/giờ. Giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe ô tô, nền đường rộng 24,75m; gồm: Phần đường 4 làn xe rộng 15m; dải phân cách giữa rộng 0,75m; dải an toàn trong hai bên, mỗi bên rộng 0,75m; dải dừng xe khẩn cấp hai bên, mỗi bên rộng 3m; lề trồng cỏ hai bên, mỗi bên rộng 0,75m.

Mặt đường cấp cao Al, đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu bằng hoặc lớn hơn 180 Mpa (Eyc > 180 Mpa); Các công trình cầu, cống, hầm chui, an toàn giao thông, trạm thu phí, trung tâm điều hành giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ, trạm dịch vụ, bãi đậu xe đầu đèo Prenn,... sẽ theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Văn Cừ (thành phố Bảo Lộc) và điểm cuối tuyến giao với đường cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). Ảnh: Google map


Quy mô dự án theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454 ngày 1.9.2021. Dự án đầu tư theo hai giai đoạn với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17.952.847 triệu đồng (khoảng gần 18 ngàn tỷ đồng – PV).

Giai đoạn 1 thực hiện trong 2022-2025 với quy mô nền đường rộng 17m, gồm: Phần đường 4 làn xe rộng 14m; dải phân cách giữa rộng 0,5m; dải an toàn trong hai bên, mỗi bên rộng 0,5m; lề trồng cỏ hai bên, mỗi bên rộng 0,75m. Tốc độ khai thác 80 km/giờ (yếu tố hình học theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729-2012, vận tốc thiết kế 100 km/giờ), khoảng 8 km bố trí một vị trí dừng xe khẩn cấp có nền đường rộng 20,5m. Tại các vị trí nút giao liên thông thiết kế mặt cắt ngang theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh có nền đường rộng 24,75m.

Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 12.532.693 triệu đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng 1.884.425 triệu đồng. Cơ cấu nguồn vốn:

Vốn ngân sách nhà nước khoảng 4.000.000 triệu đồng (chiếm khoảng 31,9% tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1); gồm: Đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ 2.500.000 triệu đồng (chiếm 62,5%) và vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng bố trí 1.500.000 triệu đồng (chiếm 37,5%);

Vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 8.532.693 triệu đồng (chiếm khoảng 68,1% tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1); gồm: Vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 1.280.000 triệu đồng (chiếm 15%) và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác khoảng 7.252.693 triệu đồng (chiếm 85%).

Giai đoạn 2 thực hiện trong 2035-2036, đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 4 làn xe ô tô, nền đường rộng 24,75m cho toàn tuyến. Đầu tư bổ sung, mở rộng khoảng 30 km đường gom thành đường song hành.

Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 5.420.154 triệu đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng 287.887 triệu đồng. Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 5.420.154 triệu đồng, gồm: Vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 814.000 triệu đồng (chiếm 15%) và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác khoảng 4.606.154 triệu đồng (chiếm 85%).

Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên cho giai đoạn 1 của dự án khoảng 622,12 ha, trong đó 271,6 ha thuộc địa bàn huyện Di Linh. Ảnh: CTV


Vốn ngân sách nhà nước khoảng 4.000.000 triệu đồng trong giai đoạn 1 được quản lý và sử dụng: chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khoảng 1.884.425 triệu đồng (chiếm 15% tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1); gồm:

Vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương khoảng 384.425 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng khoảng 1.500.000 triệu đồng; giải ngân trong giai đoạn 2022-2023, được thực hiện theo khoản 1 Điều 72 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Vốn hỗ trợ xây dựng công trình khoảng 2.115.575 triệu đồng (chiếm 16,9% tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1) bằng nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương; giải ngân trong giai đoạn 2022-2025, được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 70 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Tổng nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên của giai đoạn 1 (giải phóng mặt bằng theo quy mô nền đường rộng 24,75m) khoảng 622,12 ha, gồm: 43,52 ha thuộc địa bàn thành phố Bảo Lộc; 50,4 ha thuộc địa bàn huyện Bảo Lâm; 271,6 ha thuộc địa bàn huyện Di Linh và 256,6 ha thuộc địa bàn huyện Đức Trọng.

Dự kiến đầu tư bổ sung, mở rộng khoảng 30 km đường gom thành đường song hành cho giai đoạn 2 với tổng nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khoảng 94,57 ha, gồm: 6,65 ha thuộc địa bàn thành phố Bảo Lộc; 7,7 ha thuộc địa bàn huyện Bảo Lâm; 41,49 ha thuộc địa bàn huyện Di Linh và 38,73 ha thuộc địa bàn huyện Đức Trọng.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là 3,07 ha (1,17 ha rừng sản xuất trên đất lâm nghiệp, và 1,9 ha rừng trên đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp). Nguồn gốc là rừng trồng trên núi đất, gồm: 0,91 ha rừng trồng thông 3 lá (trồng năm 2002) và 2,16 ha rừng trồng thông Caribe (trồng năm 2017) với trữ lượng 247 m3 gỗ. Vị trí tại lô 4 khoảnh 1 Tiểu khu 635, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh (do UBND huyện Di Linh quản lý); lô 1 khoảnh 8 và các lô: 2, 3, 4, 6 khoảnh 9 Tiểu khu 277B, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (do Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai quản lý).

Nghị quyết cho biết dự án nhằm từng bước hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (ảnh) theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ảnh: CTV 


Dự kiến thời gian thu phí hoàn vốn dự án của giai đoạn 1 khoảng 17 năm 7 tháng (từ năm 2026 đến năm 2043). Giai đoạn 2 dự kiến khoảng 10 năm 7 tháng (từ năm 2037 đến năm 2047). Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) với loại Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (hợp đồng BOT).

Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi, bảo đảm đầu tư theo quy định tại Điều 79 và Điều 80 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Điều 30 Nghị định số 35 ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Nghị định 35/2021/NĐ-CP - PV) và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Dự án được áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP, Nghị định số 28 ngày 26.3.2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị quyết cho biết việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc Dầu Giây - Liên Khương theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nâng cao khả năng kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia, rút ngắn thời gian vận chuyên giữa tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo an ninh – quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm tải, tránh tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án cao tốc đoạn Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc và các dự án khác trong khu vực đã và đang triển khai như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không Liên Khương.

“Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai các công việc tiếp theo theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan...”, Nghị quyết cho biết.

Minh Hoàng – Hữu Tiến

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.