Quy hoạch TP.HCM cần định hướng kiến tạo phát triển, hóa giải những thách thức

 21:57 | Thứ bảy, 22/06/2024  0
Nội dung Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần định hướng kiến tạo phát triển, có tính mở; tư tưởng hiện đại, có tầm nhìn chiến lược, đổi mới sáng tạo; đột phá về cơ chế, chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực; không cầu toàn, nóng vội; quy hoạch theo lộ trình. Tận dụng tối đa các cơ hội, hóa giải những thách thức (thể chế, sập lún, ngập lụt, ùn tắc giao thông)...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 22.6.2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông báo nêu rõ, Quy hoạch TP.HCM đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của Vùng Đông Nam Bộ và khu vực; là cơ sở để điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, lập các quy hoạch cấp dưới; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch và phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn Thành phố; xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư và triển khai các dự án của Thành phố theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn.

Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban nhân dân TP.HCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan và địa phương trong quá trình lập, thẩm định Quy hoạch TP.HCM; hồ sơ Quy hoạch tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về quy hoạch và pháp luật về môi trường, được chuẩn bị công phu, chất lượng, đạt được thành công bước đầu.

Quy hoạch TP.HCM đảm bảokhai thác tối đa không gian ngầm; không gian nước; ưu tiên vị trí không gian có tiềm năng, hiệu quả để quy hoạch phát triển dịch vụ, du lịch, sản xuất kinh doanh... Ảnh: Minh Hòa


Quy hoạch cần định hướng kiến tạo phát triển, có tính mở

Để sớm hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch TP.HCM trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM khẩn trương rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ và các đại biểu tại cuộc họp, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Nội dung Quy hoạch TP.HCM cần định hướng kiến tạo phát triển, có tính mở; tư tưởng hiện đại, có tầm nhìn chiến lược, đổi mới sáng tạo; đột phá về cơ chế, chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực; không cầu toàn, nóng vội; quy hoạch theo lộ trình. Tận dụng tối đa các cơ hội, hóa giải những thách thức (thể chế, sập lún, ngập lụt, ùn tắc giao thông); xác định rõ điểm nghẽn, nguyên nhân dẫn đến hạn chế sự phát triển trong thời gian qua để có giải pháp phù hợp, triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xác định tại Quy hoạch Thành phố.

Quan điểm, mục tiêu và định hướng bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, Chiến lược kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7.10.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam bộ, Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30.12.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM; Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch Vùng Đông Nam bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, xác định rõ chức năng, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của TP.HCM đối với Vùng và quốc gia trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại để tìm ra tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Thành phố.

Nghiên cứu kỹ việc quy hoạch sông Sài Gòn để phát triển du lịch xanh kết hợp đảm bảo an ninh nguồn nước... Ảnh: Chí Hùng


Quy hoạch đảm bảo tính chiến lược, lâu dài, toàn diện

Thông báo nêu rõ, Quy hoạch đảm bảo tính chiến lược, lâu dài, toàn diện; định hướng phân bổ nguồn lực phân kỳ đầu tư, ưu tiên trọng tâm trọng điểm, xác định dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Thành phố. Khai thác tối đa không gian ngầm; không gian nước; ưu tiên vị trí không gian có tiềm năng, hiệu quả để quy hoạch phát triển dịch vụ, du lịch, sản xuất kinh doanh; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; tận dụng xu hướng phát triển xanh, thông minh, hiện đại để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nguồn lực chất lượng cao. Đẩy nhanh việc triển khai Đề án hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, Đề án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp.

Về phát triển đô thị, bảo đảm đô thị hóa gắn với thúc đẩy phát triển nông thôn; nghiên cứu mô hình, cấu trúc phát triển "làng trong phố, phố trong làng" phù hợp với giai đoạn phát triển xanh và các huyện ngoại thành.

Về phương án phát triển các ngành, lĩnh vực: tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ; nghiên cứu kỹ việc quy hoạch sông Sài Gòn để phát triển du lịch xanh kết hợp đảm bảo an ninh nguồn nước; chú trọng thu hút các dự án đầu tư bảo đảm đầy đủ cả ba yếu tố: công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về phương án phát triển kết cấu hạ tầng: chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông bảo đảm kết nối thông suốt nội thành, liên tỉnh, liên Vùng và quốc tế; chú trọng gắn kết giữa phát triển hạ tầng giao thông với hạ tầng thủy lợi, hạ tầng phòng, chống lũ lụt, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; sử dụng hiệu quả không gian ngầm; phát triển các tuyến đường sắt đô thị hiện đại kết nối các trung tâm tổng hợp, các đô thị vệ tinh; chú trọng phát triển các tuyến đường giao thông kết nối với sân bay Long Thành, Biên Hòa, Bình Dương; phát triển hạ tầng số. Giải quyết các vấn đề về ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí.

Đẩy mạnh, tăng cường nguồn lực từ hợp tác công tư, xã hội hóa; tập trung khai thác các nguồn lực đất đai, tài nguyên, con người, lấy con người làm chủ thể trung tâm để phát triển.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chủ động phối hợp với TP.HCM trong việc hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cho ý kiến đối với Quy hoạch TP.HCM theo quy định pháp luật về quy hoạch; tích cực phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề tồn đọng cho các dự án trên địa bàn Thành phố để đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện Quy hoạch.

Ủy ban nhân dân TP.HCM khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy hoạch Thành phố theo quy định pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát theo quy định pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, phấn đấu trình trong tháng 6.2024, muộn nhất trong nửa đầu tháng 7.2024.

Khánh Linh

Quy hoạch TP.HCM đảm bảo phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn

Trưa 22.6, kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bế mạc.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá, qua 1 buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 16 - kỳ họp chuyên đề của HĐND TP khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra…

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc tại kỳ họp.


Theo bà Lệ, HĐND TP đã tích cực thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những nội dung liên quan và thông qua báo cáo lập quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết Đề án Xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM.

Trước hết, về Báo cáo lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận kỹ lưỡng và đi đến thống nhất cao. Quy hoạch này không chỉ xác định rõ hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đô thị bền vững, hài hòa với môi trường và xã hội. Quy hoạch này sẽ là kim chỉ nam cho các hoạt động xây dựng và phát triển TP trong thời gian tới, giúp TP.HCM vươn lên trở thành một đô thị thông minh, hiện đại và hội nhập quốc tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân TP.

Về Nghị quyết của HĐND TP ban hành Đề án Xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM, các đại biểu đã thống nhất thông qua với nhiều ý kiến đóng góp quan trọng. Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đóng vai trò then chốt trong việc giữ gìn trật tự xã hội, phòng chống tội phạm và bảo vệ an toàn cho người dân.

“Hai Nghị quyết này sẽ tạo ra một cơ chế hỗ trợ toàn diện, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất cho lực lượng này, từ việc đào tạo, trang bị phương tiện đến các chính sách đãi ngộ nhằm xây dựng lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời thông tin các vấn đề liên quan về an ninh trật tự đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương”, bà Lệ nhấn mạnh.

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND TP vừa thông qua; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và địa phương.

Trong đó, đối với Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Hội đồng thẩm định quy hoạch, ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và các ý kiến của đại biểu HĐND TP để hoàn thiện hồ sơ  Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định pháp luật hiện hành để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật...

Long Hồ (thanhuytphcm.vn)

Nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; thanhuytphcm.vn
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Xem nhiều nhất

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.