Phó Thủ tướng: “Các loại chạy… làm thui chột cán bộ giỏi trung thực”

 15:39 | Thứ sáu, 27/12/2019  0
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Nếu công tác cán bộ không công khai, không minh bạch, có vây cánh, chạy các loại chạy như: chạy tuổi, chạy chức, chạy bằng cấp,… sẽ làm thui chột động lực phấn đấu của những cán bộ giỏi mà trung thực và là điều kiện cho những cán bộ cơ hội phát triển trong đội ngũ của chúng ta”.

Sáng 27.12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho hay, trong năm 2019, Bộ Nội vụ nói riêng và ngành Nội vụ nói chung đã tập trung nghiên cứu xây dựng, tham mưu cho Đảng, Chính phủ và cấp có thẩm quyền ban hành nhiều thể chế, chủ trương chính sách quan trọng trên các lĩnh cực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ. 

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ tập trung thực hiện, qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp sai sót để tham mưu cấp có thẩm quyền có chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành An

Bên cạnh những kết quả, tiến bộ đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ ra một số lưu ý đối với ngành Nội vụ. Theo ông, việc quản lý lĩnh vực tổ chức nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới, của đất nước và của Chính phủ; hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, phân tán, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công còn hạn chế, kết quả tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu, nhất là khối đơn vị sự nghiệp ở địa phương.

“Việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự chất, còn hình thức và chưa là cơ sở chính xác thực hiện các khâu khác trong công tác cán bộ. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, yếu kém về phẩm chất, năng lực, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; còn tình trạng tham nhũng vặt, sử dụng “quyền lực mềm” gây khó dễ cho doanh nghiệp và người dân khi giải quyết thủ tục hành chính; công tác thực thi chính sách, pháp luật còn chưa hiệu quả”, Phó thủ tướng nói.

Nhấn mạnh đến năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020… Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, tập thể Lãnh đạo Bộ Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ chủ yếu. 

Một là, tập trung công tác xây dựng thể chế, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định pháp luật để thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức, công vụ, phân cấp quản lý nhà nước… Khẩn trương, triển khai công tác để thực hiện cải cách tiền lương vào năm 2021. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan ngành dọc của TW bảo đảm tinh gọn, hợp lý.

“Có thể nói, nếu chúng ta làm tốt nhiệm vụ này thì là một kết quả rất là lớn, đổi mới trong công tác công vụ, xây dựng bộ máy nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, nếu làm tốt cải cách tiền lương với tinh giản biên chế, đặc biệt khu vực sự nghiệp công xã hội hóa dịch vụ thật tốt sẽ tạo ra chuyển biến rất lớn”, Phó thủ tướng nói. 

 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ. Ảnh: T.An

Đồng thời, Phó Thủ tướng cho biết, trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng nếu chúng ta làm khách quan, công tâm, cán bộ công chức có cơ hội như nhau công bằng để phấn đấu để được xem xét bổ nhiệm nếu đạt được những thành tích, kết quả trong công tác thực sự. Điều này rất là quan trọng.

“Sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng, công minh trong công tác cán bộ là một động lực để xây dựng được đội ngũ cán bộ giỏi, có phẩm chất, có chuyên môn, có đạo đức, có năng lực, có trình độ cống hiến. Còn nếu công tác cán bộ không công khai, không minh bạch, có vây cánh, địa phương quản trị cục bộ, chạy các loại chạy như: chạy tuổi, chạy chức, chạy bằng cấp,… Những cái này sẽ làm thui chột động lực phấn đấu của những cán bộ giỏi mà trung thực và là điều kiện cho những cán bộ cơ hội phát triển trong đội ngũ của chúng ta”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Phó Thủ tướng cho rằng, cần phải làm tốt công tác cán bộ, để cùng nhau phấn đấu bằng chính trình độ, năng lực, rèn luyện của mình. Còn để những mảnh đất để cán bộ tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu, hoặc cán bộ tốt sẽ bị thui chột ngọn lửa cống hiến của mình. 

Nhiệm vụ thứ hai được Phó Thủ tướng Thường trực chỉ ra là, Bộ Nội vụ phải tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tích cực tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, trong đó, chú trọng cải cách thể chế, cải cách chính sách tiền lương và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công.

Ba là, tiến hành đánh giá, tổng kết, xây dựng Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hành và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, có phương án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chủ trương itnh gọn tổ chức, tinh giản biên chế…Nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, đảm bảo cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. 

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín, dị doan, trục lợi, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước.

Năm là, đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo đúng tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ…

Sáu là, tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ phải gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Thành An

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#ổ dịch covid-19
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.