Quảng Ngãi: Giá đất được điều chỉnh tăng nhưng giá đền bù năm sau lại thấp hơn năm trước

 14:48 | Thứ ba, 10/08/2021  0
Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn – Ngô Văn Dụng vừa ký Báo cáo số 341/BC-UBND gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, UBND huyện Bình Sơn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét có hướng dẫn cụ thể về phương thức thực hiện hỗ trợ về đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất để đảm bảo giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Châu Ổ năm 2021 không thấp hơn năm 2019.

UBND huyện Bình Sơn cho biết, ngày 8.6.2020 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020-2024) để thay thế bảng giá đất cũ. Theo đó, hầu hết giá đất có biến động tăng so với bảng giá đất cũ, đã tạo thuận lợi trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trên địa bàn thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn việc áp dụng đã có tồn tại vướng mắc, liên quan đến vấn đề áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường có sự chênh lệch lớn giữa năm sau và năm trước, dẫn đến giá trị bồi thường, hỗ trợ của năm sau thấp hơn năm trước.

Cụ thể, năm 2019, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Châu Ổ là 1,76 lần để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Theo đó, giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với 1 m2 đất nông nghiệp trồng cây hằng năm trên địa bàn thị trấn Châu Ổ là 264 nghìn đồng/m2; 1 m2 đất lúa có giá trị bồi thường, hỗ trợ là 281 nghìn đồng/m2.

Đến ngày 6.8.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Châu Ổ là 1 lần. Vì vậy,  giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với 1 m2 đất nông nghiệp trồng cây hằng năm và đất lúa trên địa bàn thị trấn Châu Ổ là 210 nghìn đồng/m2.

Như vậy, giá trị bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp trồng cây hằng năm và đất lúa trên địa bàn thị trấn Châu Ổ năm 2020 là thấp hơn so với năm 2019.

Để giải quyết vấn đề này, ngày 26.8.2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cho chủ trương giải quyết, đảm bảo giá trị bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp trồng cây hằng năm và đất lúa trên địa bàn thị trấn Châu Ổ năm 2020 là cao hơn so với năm 2019.

Tuy nhiên, một lần nữa, vướng mắc này lại quay trở lại, khi UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 25.2.2021 về việc sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 (Quyết định số 474) để áp dụng cho năm 2021.

Vì vậy, một lần nữa, giá trị bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp trồng cây hằng năm và đất lúa trên địa bàn thị trấn Châu Ổ năm 2021 lại thấp hơn so với năm 2019.

Lấy mốc tháng 5.2000 để tính tiền bồi thường?

UBND huyện Bình Sơn cho biết, trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất lấy mốc quy hoạch chung tháng 5.2000 để tính tiền thường, hỗ trợ nhà, công trình vi phạm xây dựng là chưa phù hợp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, nên thời gian qua để giải quyết các trường hợp này phải xin UBND tỉnh cho chủ trương nâng mức hỗ trợ theo từng dự án.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, UBND tỉnh chưa cho chủ trương nâng mức hỗ trợ dẫn đến nhiều so bì trong công tác bồi thường, rất khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Lê Phước Bình

 

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

#Metaverse
*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.