Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022: Quy hoạch, xây dựng đô thị hướng đến phát triển bền vững

 13:54 | Thứ năm, 17/11/2022  0
Trung bình cứ 1ha thì có 10-15 người nông dân bị thu hồi phải tìm sinh kế mới để phù hợp với yêu cầu của chuyển giao đô thị. Luật đất đai sẽ phải sửa đổi ra sao, xác định cơ chế thế nào, làm sao để quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đồng bộ?

Đó là một trong những nội dung được đề cập, thảo luận tại Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022 vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ Xây dựng phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.

Theo đó, trong khuông khổ của Hội nghị sẽ diễn ra đồng thời ba hội thảo chuyên đề. Cụ thể, hội thảo chuyên đề một với chủ đề “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”, hội thảo chuyên đề hai “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị” và hội thảo chuyên đề ba “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”.

Các chuyên gia tại Hội nghị đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững...


Cụ thể, ở chuyên đề đầu tiên, các chuyên gia tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo quan điểm và tinh thần cảu Nghị quyết số 06-NQ/TW. Việc đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị cũng như các yêu cầu bảo đảm để quy hoạch đô thị được phê duyệt có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm.

Ngoài ra, các chuyên gia, đại biểu cũng sẽ thảo luận về văn hoá và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hoà giữa quá trình đô thị hoá, phát triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế đô thị, đồng thời với quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước, tạo nguồn lực cho phát triển đô thị.

Chuyên đề hai tập trung phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị. Đó là việc đầu tư và mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ cho các khu vực nghèo, phi chính thức, khu vực có điều kiện hạ tầng hạn chế để góp phần giải quyết tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng, thúc đẩy hoà nhập đô thị; các dự án, chương trình giao thông công cộng, cây xanh, tái thiết đô thị… cải tạo môi trường, kiến trúc cảnh quan đô thị cần được thúc đẩy. Việc triển khai hạ tầng số tại các đô thị phù hợp để thúc đẩy xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, tạo nguồn lực tài chính bền vững trong xây dựng mới, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị hiện có.

Ở chuyên đề thứ ba, các chuyên gia cùng thảo luận về sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan chức năng để xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác quản lý phát triển đô thị. Các cơ chế chính sách mang tính đột phá tạo đòn bẩy để phát triển đô thị bền vững, Luật quản lý và phát triển đô thị và phạm vi điều chỉnh của công tác quản lý phát triển đô thị, các giải pháp về cơ chế chính sách phát huy vị thế, nguồn lực đổi mới, sáng tạo của đô thị Việt Nam. Các yêu cầu đổi mới sáng tạo cơ chế chính sách phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của địa phương...

Một trong những ý kiến chia sẻ được đánh giá cao từ các chuyên gia tham dự Hội thảo tại chuyên đề “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị” là những chia sẻ từ kinh nghiệm dựa trên những hoạt động dự án trong quá trình hợp tác với Việt Nam ở lĩnh vực này của ông Werner Gruber, Trưởng bộ phận Hợp tác phát triển của SECO.

Theo ông Werner Gruber thì có năm nội dung chính cần đạt được để phát triển đô thị theo hướng bền vững và bao trùm. Một là, để giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường và các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) ở các đô thị một điều rất quan trọng là chúng ta cần phải lồng ghép những yếu tố về tăng trưởng xanh với thích ứng với BĐKH vào quá trình quy hoạch đô thị. Và việc này cần được lồng ghép từ những quy định, chính sách ở cấp cao nhất.

Hai là, cần nâng cao tính tự chủ của các tỉnh, thành phố để họ tự chủ hơn trong quá trình lập quy hoạch và tự chủ hơn trong quá trình huy động các nguồn tài chính cho các dự án của mình. “Chỉ khi đó họ mới có thể linh hoạt ứng phó được với những vấn đề xảy ra tại địa phương. Bởi vì những vấn đề phát sinh khi xảy ra thì đối tượng gần nhất chứng kiến và có thể giải quyết vấn đề chính là chính quyền địa phương”, Trưởng bộ phận Hợp tác phát triển của SECO nhận định.

Ba là, các thành phố và tỉnh thành cần có cơ chế tài chính để cấp vốn cho các dự án hạ tầng theo nhu cầu của địa phương. Điều đó cũng bao gồm việc cần cải cách lại những cơ chế hay những quy định liên quan tới tiếp cận đất đai để từ đó giá đất cũng như những cơ hội tiếp cận đất nó sẽ gần hơn với giá trị trường.

Bốn là, cơ chế quản lý tài sản và duy tu bảo trì tải sản.

Đặc biệt là các tài sản công trình công rất quan trọng. Chi phí bảo hành duy tu thì năng lực về mặt này của các thành phố cần được nâng cao hơn nữa. Và năm là, sự phối kết hợp cả ngành ngang và ngành dọc. Khi hợp tác mà có sự kết hợp chặt chẽ như vậy thì ta mới tối ưu hoá được nguồn đầu tư cho các dự án hạ tầng.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu tại Hội thảo.


Quay trở lại câu chuyện giải quyết đất đai như đã nêu ở đầu bài, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã đặt vấn đề tại Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”. Theo ông Hiển, từ năm 2019 so với 2009 việc chuyển đổi dân cư nông thôn thành đô thị tăng lên là 41,9 triệu người nhưng chủ yếu bằng quyết định hành chính tức là tăng thêm 12,3% dân số đô thị bằng việc đôn khoảng 220 xã thành phường. Vậy thì tính thị trường ở đâu? Trong khi đó những yêu cầu về mặt trở thành đô thị phát triển ấy phải từ yêu cầu của cuộc sống, yêu cầu của phát triển kinh tế sẽ dẫn dắt yêu cầu chuyển vùng nông thôn ấy trở thành đô thị? Đây là một trong năm nhóm vấn đề được ông nêu ra tại Hội thảo với mong muốn các chuyên gia tiếp tục đóng góp ý kiến trong thời gian tới.

Các nội dung, ý kiến trao đổi, thảo luận tại các hội thảo góp phần tạo cơ sở, căn cứ để nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực để phát triển đô thị góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị bền vững phù hợp với đặc điểm của vùng miền, đặc thù, đáp ứng yêu cầu cuộc sống đô thị ngày càng cao của người dân cả nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị đô thị toàn quốc 2022, diễn ra song song với chuỗi Hội thảo là triển lãm trưng bày thành tựu phát triển đô thị Việt Nam.

Lệ Quyên

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.