TP.HCM: Cần Giờ chuyển hơn 2.400 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

 22:37 | Thứ ba, 08/08/2023  0
TP.HCM đang triển khai 2 dự án rất lớn mang tầm quốc gia tại huyện Cần Giờ là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Cần Giờ và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cần Giờ.

Theo đó, trong thời kỳ 2021-2030, huyện Cần Giờ sẽ chuyển hơn 2.438 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, trong đó nhiều nhất là chuyển hơn 1.090 ha đất nuôi trồng thủy sản. Hiện Cần Giờ có hơn 46.875 ha đất nông nghiệp, 22.540 ha đất phi nông nghiệp và. 1.029 ha đất chưa sử dụng.

TP.HCM đang triển khai 2 dự án mang tầm quốc gia tại huyện Cần Giờ là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000.

UBND TP.HCM giao UBND huyện Cần Giờ công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Cùng với đó, UBND huyện Cần Giờ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định ranh giới diện tích đất trồng rừng phòng hộ, tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nằm vững quy định pháp luật, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Định kỳ hằng năm, UBND huyện Cần Giờ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt vào Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo sự đồng bộ thống nhất; phối hợp với UBND huyện cần Giờ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng được yêu cầu thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề xuất kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

TP.HCM đang triển khai 2 dự án rất lớn tại huyện Cần Giờ mang tầm quốc gia là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Phan Anh

Nguồn Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.